عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه در بحث گردشگری هنوز زیرساختهای مناسب جذب درآمدزایی از این حوزه ایجاد نشده خواستار احیای بناهای تاریخی شهر و تقویت بخش خصوصی در این حوزه شد.

به گزارش ندای گیلان،رییس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با تبریک روز مهندس و با ذکر این مطلب که در شورای پنجم مدیریت منابع محدود موجود یک اصل محسوب میشود،مدیریت صحیح پروژه ها و اولویت بندی آنها بر پایه نیازهای روز شهر و شهروندان را مؤلفه های اصلی برای رسیدن به این اصل دانست.

رسولی با بیان این موضوع که تعیین اولویت های بودجه باید بر طبق مطالعات کارشناسی و فنی صورت گیرد شهروندان فهیم و صبور رشت را لایق ارائه بهترین خدمات شهری دانست.

عضو شورای شهر رشت با تاکید بر این مطلب که مناطق و معاونت های شهرداری باید بنا بر مطالبات شهروندان اولویتهای خود را به تفکیک اولویت های مهم در قالب اولویت A و اولویتهای جانبی یا B تعیین و جهت تایید به کمیسیون های تخصصی شورا ارائه دهند،در حوزه معاونت خدمات شهری عملیات ایجاد و گسترش ایستگاه آتشنشانی مسکن مهر،احداث انبار مورد نیاز در ایستگاههای آتشنشانی در مناطق مختلف،انجام مطالعات تحقیقی در مورد ایجاد زیرساخت در صورت اطفا حریق احتمالی در بازار رشت،خرید ماشین آلات آتشنشانی،عملیات بهسازی محل پسماند شهر رشت،احداث و تجهیز سامانکده و گرم خانه و حفظ سلامت و رفاه اجتماعی را به عنوان اولویتهای پیش رو و همچنین در حوزه معاونت عمرانی شهرداری عملیات هدایت آبهای سطحی،خرید لوله برای پروژه های عمرانی و اتمام پروژه های نیمه تمام را از اولویت های موجود دانست که باید به آن توجه شود.

در ادامه زاهد با تاکید بر این موضوع که باید به صورت شفاف میزان منابع درآمدی متعلق به اولویت ها مشخص شود با ذکر مثال بازار رشت و بافت های فرسوده خواستار توجه ویژه در تخصیص بودجه به نقاط حادثه خیزی که با حفظ جان شهروندان ارتباط دارند شد.

وی با ذکر این موضوع که با توجه به تلاشهای صورت گرفته در بحث گردشگری هنوز زیرساختهای مناسب جذب درآمدزایی از این حوزه ایجاد نشده خواستار احیای بناهای تاریخی شهر و تقویت بخش خصوصی در این حوزه شد.