نوغانداران صومعه سرائی امسال ۲۵ تن پیله‌تر ابریشم تولید کردند.

به گزارش ندای گیلان از صومعه سرا،مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: ۵۰۰ پرورش دهنده کرم ابریشم دراین شهرستان امسال با خرید هزار جعبه تخم نوغان ۲۵ تن پیله ابریشم‌تر تولید کردند.
محمد علی اکبری ارزش این مقدار پیله ابریشم را ۱۱میلیارد تومان برآورد کرد.
وی با بیان این مطلب که جهاد کشاورزی برای حمایت از نوغانداران برنامه‌های ویژه‌ای دارد افزود: توزیع ۳۰۰ اصله نهال توت بین نوغانداران صومعه سرائی یکی از این برنامه هاست.