روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضوعات مختلفی از جمله پست اسکله کاسپین و مشکلات رانندگان تاکسی شهر رشت به گیشه روزنامه فروشی ها آمدند.

به گزارش ندای گیلان،صفحه اول روزنامه های گیلان 17 بهمن به این شرح است: