روزنامه های امروز گیلان با توجه به نزدیک بودن هفته ی دولت بیشتر به آمار و ارقام مدیران دستگاه ها در خصوص فعالیت هایآن ها در سال جاری پرداختند

به گزارش ندای گیلان،روزنامه های امروز گیلان با توجه به نزدیک بودن هفته ی دولت بیشتر به آمار و ارقام مدیران دستگاه ها در خصوص فعالیت های آن ها در سال جاری پرداختند و برخی هم سخنان دیروز مقام معظم رهبری را انعکاس داده اند. در این بین اما روزنامه ی معین همچون گذشته ورزش را اولویت خود قرار داده و روزنامه ای دیگر به نطق میان دستور لاهوتی پرداخته که از ابتکار خواست تا مشکل سد شفارود و شیرابه ها در گیلان حل نشده به گیلان سفر نکند

روزنامه ها را مرور می کنیم.

2181055 2181056 2181057 2181059 2181060 2181061