سرپرست شیلات گیلان از رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی کپورتالابی در تالاب بین المللی بندر انزلی خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سرپرست شیلات گیلان امروز با اشاره به اهمیت حفظ زنجیره غذایی تالاب گفت: یک میلیون قطعه بچه ماهی کپور تالابی زیر ۵ گرم که به روش طبیعی در مرکز بازسازی ذخایر ماهیان شهید انصاری تکثیر شده بودند در تالاب بین المللی انزلی رها سازی شدند.

کوروش خلیلی با اشاره به اهمیت بازسازی ذخایر آبزیان تالاب افزود: رهاسازی بچه ماهیان در حفظ اکوسیستم تالاب، کاهش آلودگی ها، حفظ چرخه محیط زیست و رونق سفره صیادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قرار است تا پایان سال، ۳ میلیون قطعه بچه ماهی کپور در تالاب انزلی رها سازی شود.

وی همچنین به کاهش عمق تالاب انزلی اشاره کرد و هشدار داد: کم شدن آب رودخانه‌ها، کاهش آب ورودی تالاب، خشکسالی و وجود سد‌های متعدد در مسیر رودخانه‌های منتهی به تالاب، حیات این تالاب ارزشمند را به خطر انداخته است.