یک میلیارد و 763 میلیون مترمکعب آب از سد سفیدرود در کانال های کشاورزی گیلان رها شد.

به گزارش ندای گیلانُمدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: این مقدار آب برای آبیاری ۱۷۲ هزار هکتار از شالیزارها رها شد.

وحید خرمی با بیان اینکه در زمان کنونی ذخیره آب سد مخزنی سفیدرود ۴۵۱ میلیون متر مکعب است افزود : دبی ورودی آب ۲۳ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۱۶۳ مترمکعب بر ثانیه است.

وی تصریح کرد : نوبت بندی آب بر اساس تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان و پایش شرایط جوی انجام می‌ شود و تا زمانی که سازمان جهاد کشاورزی درخواست رها  کردن آب سد سفید رود  برای زمین های تحت شبکه را داشته باشد این کارادامه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان به وضعیت  ذخیره سد سد شهر بیجار نیز اشاره کرد و گفت : این سد آب آشامیدنی و آب کشاورزی ۱۵۰ هکتار از زمین های منطقه را تامین می کند.

وحید خرمی با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره سد بیجار یا آیت الله بهجت ۷۲ میلیون متر مکعب است ، افزود :  دبی ورودی آب این سد نیم متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن ۵ متر مکعب بر ثانیه است.

وی گفت  : سد شهر بیجار آب آشامیدنی ۷۰ درصد جمعیت شهری گیلان را تأمین می ‌کند.

علی درجانی رئیس سازمان کشاورزی گیلان هم گفت : ۸۵ درصد شالیزارهای گیلان به مرحله خوشه زنی رسیده است.