سرپرستمعاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني سازمان گفت: آزمون استخدامي ويژه رشته هاي شغلي آموزش و پرورش در تاريخ هاي ۱۵ و ۱۶ ارديبهشت ماه در ۶ شهرستان استان و با حضور ۹۰۳۱ داوطلب، برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،مصطفي عسكرپور خوشدل سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص برگزاري آزمون استخدامي آموزش و پرورش در گيلان، اظهار داشت:در راستاي برگزاري نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور ، آزمون استخدامي ويژه رشته هاي شغلي آموزش و پرورش در تاريخ هاي ۱۵ و ۱۶ ارديبهشت ماه در ۶ شهرستان و از طريق عوامل اجرايي سازمان سنجش برگزار شد.

عسكرپور با بيان اينكه در اين آزمون ۹۰۳۱ نفر براي تصدي ۵۰۱ رديف سهميه استخدامي حاضر بودند كه حدود ۷۹ درصد از ثبت نام كنندگان را تشكيل دادند، گفت: ۲۱ درصد از  ثبت نام كنندگان در روز برگزاري اين آزمون غايب بودند.

 وي خاطرنشان كرد: ۷۳ درصد  از داوطلبان حاضر در اين آزمون را زنان و ۲۷ درصد را مردها تشكيل دادند.

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان با اشاره به بازديد رئيس و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان از حوزه هاي برگزاري اين آزمون،گفت: نظارت بر حسن اجراي آزمون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام شد.

  • نویسنده : مجتبی بشری