عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه برای توسعه شهر نیازمند مولفه هایی نظیر توسعه جغرافیایی و اقتصادی هستیم بیان کرد: بسیاری از خانه های نسقی در محلات کم برخوردار رشت وجود دارد و شهروندانی که در این املاک سکونت دارند از فقدان امتیازاتی از جمله آب و برق رنج می برند و حتی زمستان های سرد را بدون داشتن گاز سپری می کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،حسن کریمی کرنق در شانزدهمین جلسه شورا با اشاره به اینکه در دوران انتخابات وعده هایی برای حل مشکلات شهر مطرح کردیم اظهار کرد: تحقق آن وعده ها را جز وظایف و برنامه هایم می دانم و این شعارها شامل حل مشکلات پسماند رشت، حل مشکل رودخانه های رشت، بهبود وضعیت آسفالت کوچه و خیابان های شهر و غیره بود.

وی با بیان اینکه مردم رشت به منتخبینشان در شورای ششم اعتماد کرده اند افزود: هم اکنون وظیفه داریم تا پیش از اتمام دوران فعالیت شورای ششم برای رفع این مشکلات وارد عمل شویم .
  عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه برای توسعه شهر نیازمند مولفه هایی نظیر توسعه جغرافیایی و اقتصادی هستیم بیان کرد: بسیاری از خانه های نسقی در محلات کم برخوردار رشت وجود دارد و شهروندانی که در این املاک سکونت دارند از فقدان امتیازاتی از جمله آب و برق رنج می برند و حتی زمستان های سرد را بدون داشتن گاز سپری می کنند.
   حسن کریمی کرنق به شیوه نامه تهیه شده از سوی شورا برای رفع مشکل زمین های نسقی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این شیوه نامه در دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد و لازم است راهکار جدیدی برای حل این مشکل ارائه شود.
  وی با بیان اینکه یک دستگاه ادارای برای پیشبرد اهدافش باید رضایت پرسنل را جلب کند افزود: پرسنل شهرداری رشت در درآمد و وصول مطالبات شهرداری نقش مهمی ایفا می کند و کاهش حقوق و مزایای پرسنل شهرداری موجب کاهش انگیزه شان برای انجام کار بهتر می شود.