مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال از ۲۴۸ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد، گفت: این میزان زمین توسط هزار و ۱۹۸ نفر تصرف شده بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، حامد اختری با اشاره به رفع تصرف ۲۴۸ هکتار از اراضی ملی استان گیلان اظهار کرد: این میزان از هزار و ۱۹۸ متصرف در شهرستان‌های مختلف گیلان پس گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲ درصد کمتر است، گفت: با حکم قضائی از بیش از ۴۱ هکتار از اراضی ملی سنواتی خلع ید شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به اینکه این میزان از ۸۱ متصرف خلع ید شده است، ادامه داد: برخی از این زمین‌ها حدود ۳۵ سال در اختیار متصرفان قرار داشته است.