رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن گفت: ۵ هزار مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی در بخش آلیان فومن از یک متصرف پس گرفته شد.

به گزارش ندای گیلان از فومن،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن گفت : ماموران یگان حفاظت این شهرستان ، ۵ هزار مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی در منطقه شلش دره آلیان فومن را از یک متصرف پس گرفتند.

علی داودی با اشاره به اینکه متصرف این زمین را با سیم خاردار محصور کرده بود ، افزود: بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور ، این قطعه زمین از تصرف آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

وی گفت : کارشناسان ارزش این قطعه زمین را حدود صد میلیارد ریال برآورد کردند.