عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه بیان کرد:هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار مصوب شد که اعضای این تشکل کارگری در جلسه هفته آینده شورای عالی کار موضوع افزایش حق مسکن را پیگیری کنند.

ندای گیلان:«محمدرضا بقاییان» در این باره گفت: مقام‌های وزارت کار از یکسو در جلسات خصوصی مدعی‌اند برای تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در هیات وزیران تلاش می‌کنند و از سوی دیگر در رسانه مطرح می‌کنند که افزایش دستمزد در سال ۹۴ بسیار خوب بوده است و به این دلیل افزایش حق مسکن بعید است.

او افزود: در حالی که شورای عالی کار افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان را تصویب کرده است، نهایی شدن این افزایش به تصویب هیات وزیران نیاز دارد اما با گذشت دو ماه از سال جدید ظاهرا بررسی این موضوع تاکنون در دستور کار جلسات هفتگی دولت قرار نگرفته است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه بیان کرد:هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار مصوب شد که اعضای این تشکل کارگری در جلسه هفته آینده شورای عالی کار موضوع افزایش حق مسکن را پیگیری کنند.

بقاییان گفت: ما با احتساب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن به افزایش ۱۷ درصدی دستمزد رضایت دادیم وگرنه امکان نداشت روی این درصد با دولت و کارفرمایان به توافق برسیم.

او در پایان افزود: دولت در سال گذشته با افزایش حق مسکن موافقت کرده بود و این تصور وجود داشت که امسال نیز بدون مشکل خاصی افزایش حق مسکن را تصویب می‌کند اما اگر به هر دلیلی این اتفاق نیافتد از این پس تعاملی بین نمایندگان کارگران و دولت در کار نخواهد بود.

ایلنا