مدیر کل میراث فرهنگی گیلان گفت: در یکسال اخیر شانزده اثر طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی ثبت شده است که رشد 800 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، شهرود امیرانتخابی گفت: در شهریور امسال، 16 اثر طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته رشد 800 درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی گیلان در ادامه گفت : تالاب سوستان ، ذخیره گاه سفید پلت صفرابسته ، درخت نمدار کهنسال درفک معروف به کوف دار ، آبشار ویسادار ، غار چشمه باد ، رویشگاه گل صد تومنی معروف به برزکوه ، آبشار ورزان سوباتان ، گل سوسن چلچراغ ،آبشار خربو ، قله شاه معلم ماسوله ، گل لاله واژگون ، درخت آزاد لفمجان ، آبشار لاتون ، روگا و تالاب کرد محله انزلی و کوه سماموس ۱۶ اثر طبیعی گیلان است که شهریور 98 در فهرست آثار ملی طبیعی ایران به ثبت رسیده اند.

امیر انتخابی اضافه کرد: پیش از این تنها 3 اثر طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی طبیعی قرار داشت که با ثبت آثار مزبور این تعدا به 19 اثر افزایش یافت.

امیر انتخابی خاطرنشان کرد: تلاش برای ثبت دیگر آثار طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی طبیعی ایران ادامه خواهد داشت.