سرپرست فرمانداری شهرستان شفت وظیفه اصلی ستاد مدیریت کرونا را آگاهی بخشی به تمام مردم عنوان کرد و گفت: باید شرایطی فراهم کنیم همه دستورالعمل ها را رعایت کنند چرا که هدف گذاری تنها حفظ وضعیت آبی نیست بلکه باید به وضعیت سفید یا پایدار برسیم.

به گزارش ندای گیلان، جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان شفت با حضور محمد حسن پور سرپرست فرمانداری شهرستان و اعضای ستاد مدیریت کرونا  (یکشنبه) ۱۹ بهمن در فرمانداری برگزار شد.

حسن پور در این جلسه با تشکر از مردم شهرستان شفت برای رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: اگر تغییری در وضعیت شهرستان به وجود آمده است و جز شهرستان آبی در سطح استان معرفی می شویم نتیجه رعایت و مشارکت مردم در دستورالعمل ها است.
وی همچنین افزود: تلاش و زحمات و پیگیری های کادر درمان و شبکه بهداشت نیز سهم بسیار تاثیرگذاری در این شرایط دارد.

با رسیدن به وضعیت آبی نباید همه چیز رها شود

سرپرست فرمانداری شهرستان شفت وظیفه اصلی ستاد مدیریت کرونا را آگاهی بخشی به تمام مردم عنوان کرد و گفت: باید شرایطی فراهم کنیم همه دستورالعمل ها را رعایت کنند چرا که هدف گذاری تنها حفظ وضعیت آبی نیست بلکه باید به وضعیت سفید یا پایدار برسیم.

حسن پور با تاکید بر اینکه نباید با رسیدن به شرایط آبی همه چیز رها شود گفت: همچنان رعایت تمام پروتکل ها یک اصل است و نظارت شبکه بهداشت در زمان وضعیت آبی باید بسیار بیشتر شود.

وی با اشاره به شروع به کار برخی اصناف از جمله بازگشای تالارهای پذیرایی گفت: همچنان پروتکل های بهداشتی باید به طور کامل رعایت شود ، اگر کوچک ترین گزارشی مبنی بر عدم رعایت در صنفی باشد بر طبق مقررات برخورد می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان شفت افزود: تلاش می کنیم اولین شهرستان سفید در سطح استان باشیم.
حسن پور با اشاره به رعایت ضعیف پروتکل های بهداشتی در برخی روستاها گفت: شهرستان را به چهار دهستان تقسیم می کنیم تا نظارت و محدودیت بیشتری برای دهستان هایی که با مشکلات بیشتری روبرو هستند تعیین شود.‌

وی همچنین با اشاره به مراسمات عروسی و مجالس ترحیم در روستاها گفت: تمام تلاش هایی که در شهرستان صورت گرفته است ممکن است با یک تجمع از بین برود بنابراین بخشداران باید نظارت بیشتری در دهستان ها داشته باشند.