آن چه می توانیم از تحولات سودان نتیجه بگیریم این است که بوهایی از دخالت پشت پرده آمریکا و همپیمانان اش در حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در بحران سودان به مشام ما رسیده است.

به گزارش ندای گیلان،روزنامه رأی الیوم در مطلبی نوشت: از تغییرات سریع در سودان و روی کار آمدن عبدالفتاح برهان به عنوان رئیس شورای انتقالی نظامی از نزدیکان عمر البشیر رئیس جمهور سابق و تایید کننده اعزام نیروهای سودانی به یمن در قالب ائتلاف عربی،بوی دخالت آمریکا، عربستان و امارات در تحولات این کشور به مشام می رسد.
تحولات سودان به قدری سریع صورت می گیرد که پیگیری و تحلیل آن ها دشوار شده است؛ در عرض یک روز «عوض بن عوف» وزیر دفاع سودان که ریاست شورای انتقالی این کشور را پس از کنارزدن «عمر البشیر» رئیس جمهور سابق به دست گرفته بود، استعفا کرد و «عبدالفتاح برهان» بازرس کل نیروهای مسلح، ریاست شورای انتقالی را برعهده گرفت.عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رای الیوم در سرمقاله این نشریه نوشت: در این مسئله هیچ بحث و جدلی نداریم که سرنگونی«عمر البشیر» رئیس جمهور سودان در پاسخ به خواسته جنبش مردمی بوده و لطف ارتش نبوده است ولی این تغییرات ناگهانی که منجر به سرنگونی ژنرال بن عوف و روی کار آمدن برهان معاون وی شد، به چه دلایلی صورت گرفته است؟ آیا به این دلیل است که اولی یعنی بن عوف همچنان در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و وزارت دفاع را به عهده داشت و معاون البشیر رئیس جمهور سودان بود یا دلایل دیگری دارد؛ این موضوع یکی از مهم ترین معماهای صحنه کنونی سودان است که امیدواریم آن ها را بدانیم.
پرسش دیگری که مطرح است و نمی توان از نظر دور کرد، درباره استقبال حزب امت سودان به ریاست صادق المهدی بزرگ ترین حزب مخالف دولت البشیر برای همکاری با تیم برهان و شورای انتقالی نظامی است که تشکیل دولت مردمی و تشکیل دولت در عرض چهار ماه به جای دو سال و کنار گذاشتن رئیس دستگاه اطلاعات از آن را وعده داده بود.

اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم ولی آن چه می توانیم از تحولات سودان نتیجه بگیریم این است که بوهایی از دخالت پشت پرده آمریکا و همپیمانان اش در حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در بحران سودان به مشام ما رسیده است.

عربستان و امارات روز یک شنبه از شورای انتقالی نظامی سودان به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان حمایت و پشتیبانی خود را از برنامه های شورای انتقالی اعلام کردند. حال آن که، ژنرال برهان، فرمانده نیروی زمینی ارتش سودان و یکی از نزدیک ترین ژنرال ها به البشیر بود.

او از ژنرال هایی بود که از ارسال نیروهای سودانی برای جنگ در یمن به رهبری ائتلاف عربستان سعودی و امارات به شدت حمایت و آن را تأیید کرده است. تأیید شورای نظامی سودان توسط آمریکا از مرحله تردید به مرحله تأیید واضح پس از برکناری «مبهم» ژنرال بن عوف و جایگزینی وی با ژنرال عبدالفتاح برهان آیا به معنای این است که سودان به رضایت آمریکا دست می یابد و از دایره تحریم ها طی روزهای آینده خارج می شود؟ و آیا به ائتلاف« ناتوی عربی» که در حال تشکیل است، ملحق می شود؟اتحادیه مشاغل سودان خواستار ادامه اعتراض ها تا تحویل قدرت به یک دولت مدنی و بازگشت نظامیان به پادگان ها شد و تأکید کرد که «کودتاچیان صلاحیت و آمادگی انجام تغییرات را ندارند» و این موضع بازتاب دهنده ترس از وجود اهداف نامعلوم فرماندهان ارتش تا کنون است. موضع گیری ژنرال عبدالفتاح البرهان رهبر جدید شورای نظامی درباره جنگ یمن و مشارکت نیروهای سودانی در این جنگ، چه منفی چه مثبت، به همه گمانه زنی ها و پرسش هایی که در ابتدای این سرمقاله مطرح کردیم پاسخ می دهد و هویت سیاسی و ایدئولوژیک شورای نظامی جدید را روشن می کند…و خدا بهتر می داند.