طی سال‌های مورد بررسی شهرستان‌های رشت و لنگرود همواره بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی را به خود اختصاص داده‌اند و در سایر شهرستان‌ها این تعداد دچار نوسان‌های کاهش یا افزایشی بوده است.

 به گزارش ندای گیلان،وحید طیفوری با بیان این مطلب که بخش ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم پیشران اقتصاد، نقش مهمی در تحرک اقتصادی جامعه دارد و می‌تواند منجر به اشتغالزایی، گردش جریان سرمایه و نشاط اقتصادی و فعال شدن مشاغل جانبی پیشین و پسین خود شود افزود: یکی از مهم‌ترین منابع آماری تولیدات اطلاعات بخش ساختمان، طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور است که سالانه توسط مرکز آمار ایران با مشارکت معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌های کشور اجرا و تولید می‌شود و از جمله طرح‌های آماری است که نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن دارد و میزان ساخت‌وسازها را در سطح کشور و استان‌ها ارائه می‌دهد.

 معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان گفت با توجه به بررسی به‌عمل‌آمده طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۰ کمترین تعداد صدور پروانه ساختمانی جهت احداث صادره استان، با ۳۳۹۷ فقره مربوط به سال ۱۳۹۴ و بیشترین آن با ۵۰۲۴ فقره به سال ۱۳۹۲ اختصاص داشته است و مجموع پروانه‌های ساختمانی جهت احداث بنا در طی این سالها ۳۵۴۱۵ فقره بوده است. که سهم نوع کاربری مسکونی با سهم ۸۴/۴ درصد برابر با ۲۹۸۸۷ فقره بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۷در کشور ۱۴۲۰۲۹ فقره پروانه ساختمانی جهت احداث بنا صادر شده  و استان گیلان از این تعداد ۴۹۲۵ فقره را به خود اختصاص داده  و از این لحاظ استان گیلان با سهم ۳/۵ درصدی در رتبه هشتم کشوری قرار دارد.

وی ادامه داد در سال ۱۳۹۷ تعداد واحدهای مسکونی پروانه‌های ساختمانی جهت احداث ساختمان در سطح کشور ۳۷۶۵۷۵ واحد بوده است که از این تعداد ۱۴۹۶۲ فقره مربوط به گیلان که سهمی معادل  ۳/۹۷ درصد را به خود اختصاص داده است.

طیفوری تصریح کرد: طی سال‌های مورد بررسی شهرستان‌های رشت و لنگرود همواره بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی را به خود اختصاص داده‌اند و در سایر شهرستان‌ها این تعداد دچار نوسان‌های کاهش یا افزایشی بوده است.

 وی افزود تعداد کل پروانه‌های ساختمانی شهرستان رشت جهت احداث بنا در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۵۴۴ فقره بوده و سهم ۳۱ درصدی را به خود اختصاص داده است. پس از کاهش قابل‌توجه پروانه ساختمانی صادره برای احداث بنا در سال ۱۳۹۳ به دلیل رکود، بررسی نشان می‌دهد که روند پروانه‌های صادره برای احداث بنا طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ در شهرستان‌های بندر انزلی، تالش، سیاهکل، شفت، رشت، رودسر، لاهیجان، لنگرود و ماسال افزایش و از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ در شهرستان‌های آستارا، آستانه اشرفیه، املش، صومعه‌سرا و فومن و رودبار افزایش داشته است اما در سال ۱۳۹۷ کاهشی بوده است و در شهرستان‌های آستارا، رودبار، رضوانشهر روند آن در نوسان بوده است.

طیفوری خاطر نشان کرد طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ بخش متقاضی خصوصی با سهم ۹۹٫۵۷ درصدی بیشترین تعداد پروانه‌های ساختمانی را در سطح استان به خود اختصاص داده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ در کشور سهم متقاضی پروانه‌های ساختمانی برای احداث توسط بخش خصوصی ۹۸/۳۶ درصد در بخش تعاونی ۰/۴۸ درصد و در بخش دولتی ۱/۱۶درصد بوده است.

 وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ تعداد پروانههای صادره یک طبقه در سطح کشور ۴۲۰۶۴، دوطبقه ۳۵۰۱۴ و سه‌طبقه و بیشتر ۶۴۹۶۱ بوده است گفت سهم گیلان از یک طبقه ۲/۰۸ درصد، از دوطبقه ۴/۲۴ درصد و از سه‌طبقه و بیشتر ۳/۹۵ درصد هست. در سال ۱۳۹۷ مقدار زیربنای به‌کاررفته برای احداث، در سطح کشور ۷۲۰۱۱۳۶۸ مترمربع بوده که این رقم برای گیلان ۲۱۸۹۷۲۰ متر مربع ک سهمی معادل ۳/۰۴ درصد را به خود اختصاص داده است.

 وی در پایان با بیان اینکه طی سالهای موردبررسی بیشترین پروانههای صادرشده جهت افزایش بنا در سطح استان مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۲۲۸ فقره و کمترین آن به سال ۱۳۹۲ با ۱۲۰ فقره بوده است افزود: تعداد کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده استان گیلان جهت افزایش بنا در سال ۱۳۹۷ برابر ۹۰ فقره بوده که این مقدار در کشور برابر ۹۹۸۱ فقره بوده است که استان گیلان در سال ۱۳۹۷ سهم ۰/۹۰ درصدی این شاخص را از کشور به خود اختصاص داده است. به‌طورکلی روند اطلاعات موجود نشان می‌دهد که رکود شدید بخش ساختمان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دلیل افزایش تورم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ایجادشده بود در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ به دلیل ثبات نسبی بازار و روند کاهشی تورم، روند تولید در بخش ساختمان افزایش‌یافته و شاهد رونق نسبی این بخش در سه سال اخیر بوده‌ایم.

رشد تقاضای صدور پروانه‌های ساختمانی جهت احداث در سطح کشور در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل ۱۶٫۳۴ درصد و در استان ۱۳٫۴۰ درصد بوده است.