نخستین فروشگاه رسمی سموم، بذور و کودهای کشاورزی شبکه تعاونی روستایی شهرستان سیاهکل، باحضور ریاست جهادکشاورزی ومدیرتعاون روستایی استان گیلان راه اندازی شد.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل، رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیرتعاون روستایی و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان,همچنین مدیرجهادکشاورزی و رییس اداره تعاون روستایی شهرستان سیاهکل و مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان ونمایندگان شبکه تعاونی روستایی شهرستان، نخستین فروشندکی رسمی توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان سیاهکل را به بهره برداری رساندند.

دراین مراسم همچنین ازامکانات، و توانایی ها و ذخایر انواع کود شیمیایی، سموم وبذور کشاورزی  شبکه تعاونی روستایی شهرستان سیاهکل بازدید بعمل آمد.

مدیرتعاون روستایی استان گیلان، در حاشیه‌ی این مراسم اعلام داشت: باتوجه به آغاز زمان خزانه گیری برنج، مقرراست فروشندکی های رسمی سموم، بذور و کودهای کشاورزی در تمامی شهرستان‌ها، توسط شبکه تعاونی روستایی فعال و عملیات توزیع بذورگواهی شده برنج برای شالیکاران عزیز بموقع به اتمام برسد.