به دنبال خروج مقتدی صدر رهبر جریان صدر از عراق در سوم نوامبر (۱۲ آبان)، فعالیت و نشاط طرفداران صدر در داخل تظاهرات به حداقل رسید و بسیاری، این رفتار صدر را به مثابه پیامی برای انصراف از تظاهرات دانستند.

به گزارش ندای گیلان،دو روزی است که همزمان با اجرای تدابیر جدید امنیتی و علی رغم تلاش برخی گروه‌های فشار برای به تنش کشاندن و گسترش دامنه تظاهرات در پایتخت عراق، آرامش محسوسی بر آسمان اعتراضات در بغداد خیمه زده‌است.

با وجود تلاش عده ای از گروه های فشار داخل تظاهرات میدان تحریر برای کشاندن اعتراضات به منطقه امنیتی سبز از طریق پل «الاحرار» (تنها پل تاکنون مسدود نشده قابل عبور و مرور در نزدیکی میدان تحریر) و ایجاد درگیری با نیروهای امنیتی، فضای عمومی تظاهرات شاهد آرامش بوده است.

جمعیت تظاهرات کنندگان به شدت در میدان تحریر کاهش یافته و جمعیت حاضر در ساختمان بلندمرتبه موسوم به «رستوران ترکی» مشرف به این میدان و پل الجمهوری نیز کاهش محسوسی داشته است.

ایرنا به نقل از برخی رسانه ها از جمله روزنامه «الاخبار» لبنان و رسانه های عراقی در گزارش هایی یکی از علل آرامش عمومی در فضای تظاهرات بغداد را انصراف طرفداران مقتدی صدر از آن اعلام کرده است. به دنبال خروج مقتدی صدر رهبر جریان صدر از عراق در سوم نوامبر (۱۲ آبان)، فعالیت و نشاط طرفداران صدر در داخل تظاهرات به حداقل رسید و بسیاری، این رفتار صدر را به مثابه پیامی برای انصراف از تظاهرات دانستند.

برخی ناظران از علل دیگر کاهش محسوس جمعیت تظاهرات کنندگان و آرامش عمومی در بغداد را خستگی و بازگشت بسیاری از آن ها به سرکار و خانه خود و در عین حال نارضایتی عمومی از روند تظاهرات و اخلالی که در نظم و زندگی عادی مردم به ویژه بر اثر تلاش برخی برای اعمال اعتصاب اجباری در پایتخت طی دو روز گذشته، ایجاد کرده، دانسته اند.

آرامش حتی بر بندرگاه «ام القصر»دربصره نیز حکم‌فرما شده است.طبق شنیده ها ، اکنون دولت عراق به دنبال پایان دادن به تظاهرات مسالمت آمیز نیست بلکه احساس می کند تظاهرات فعلی می تواند مهم ترین تضمین برای پیشبرد بسته های اصلاحی اش در کشور باشد.گفته می شود در این مرحله، دولت عراق به دنبال جدا کردن تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز از تخریبگران و گروه های فشار است و قطع اینترنت در سراسر کشور به استثنای منطقه کردستان عراق در دو روز گذشته، در همین چارچوب صورت گرفته است.

همزمان،روزنامه لبنانی «الاخبار» گزارش کرد که عبدالمهدی، مقتدی صدر و العامری با هم تماس داشته‌اند و تصمیم گرفته‌اند این ائتلاف دولتی را تقویت کنند و گزینه برکناری نخست وزیر نیز همزمان با وعده های اصلاحات سیاسی ، اقتصادی دولت کنار گذاشته شده است.

دیدگاه روز-سیدرضا قزوینی غرابی :

 92 هزار خانواده و در مجموع ۳۷۰ هزار زن و کودک داعشی در اردوگاه های عراق زندگی می کنند که ۱۱۸ هزار نفر آن ها از عشیره و خانواده خود طرد شده اند.‏اردوگاه ها مدارس خطرناکی شده اند؛ زنان داغداری که شوهران خود را از دست داده اند و کودکانی که یتیم شده اند، در وضعیت خوبی به سر نمی برند.همه این خانواده ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و باهم در تماس هستند. ‏عراق، فقط به زباله دان داعش و بقایای آن تبدیل نشده است. یک نسل رادیکال خطرناک و زخم خورده در حال تربیت شدن است.نه کشورهایشان آن ها را می پذیرند و نه شرایط بازگشت به عشیره و خانواده شان میسر است.از آن سو فشار کشورهایشان بر عراق برای اجبار یا تطمیع بغداد به منظور نگهداری از آنان مستمر است.عراق حتی مراکز بازپروری ویژه این افراد برای آماده کردن آن ها و بازگشت دوباره به جامعه (ادغام) را ندارد. کودکان و مادران داعشی بمب های ساعتی ومتحرکی هستند که حیات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جامعه عراق و حتی منطقه را در آینده تهدید خواهند کرد.