با نامه کفاشیان تا برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال گیلان رئیس هیئت فوتبال استان گیلان در سمتش ابقا شد.

ندای گیلان: با ارسال نامه‌ای از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران قربانعلی الماسخاله رئیس هیئت فوتبال استان گیلان تا برگزاری مجمع انتخابات هئیت فوتبال گیلان در سمتش ابقا شد و به این ترتیب الماسخاله تا برگزاری انتخابات می‌تواند به فعالیتش ادامه دهد.
در روزهای گذشته مسعود رهنما رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان طی نامه‌ای به علی کفاشیان، سرپرستی را برای هئیت فوتبال استان گیلان پیشنهاد کرده بود که تا هنگام برگزاری انتخابات عهده دار مسئولیت باشد که این نامه در پاسخ به درخواست وی بوده است.
انتخابات هئیت فوتبال گیلان روز 7/6/94 برگزار خواهد شد که در آن 15 کاندیدا تائید صلاحیت شده اند که باید با یکدیگر به رقابت بپردازند.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است:
احتراما عطف به نامه شماره 1806/2/68 مورخ 25/5/94 با استناد به ماده 19 بند 9 در صورت فوت، ازکار افتادگی، غیبت غیر موجه بیش از دوماه استعفا و یا برکناری رئیس هیئت، نائب رئیس یا سرپرست موقت می‌تواند مسئولیت هیئت را به‌عهده بگیرد، لذا هیئت فعلی آن استان مشمول ماده فوق نیست.
تا برگزاری مجمع انتخابات آقای قربانعلی الماسخاله مسئولیت هیئت را برعهده دار خواهد بود./تسنیم