سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در بعد ورزشی، سیاست‌های خودشان را اجرا می‌کنند در صورتی که از یک نظام واحد برخوردار باشند و براساس یک برنامه مشترکعمل کنند، راه پیشبرد اهداف کلان ورزش کشور را بسیار کوتاه‌تر می‌کنند.

شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور رئیس این دانشگاه و اعضای شورا، در دفتر ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان، علیرضا امیرتیموری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، وجود شورای عالی ورزش در دانشگاه را مهم دانست و گفت: این شورا، تصمیم‌ساز در حوزه ورزش است و در سیاستگذاری‌های کلان ورزش می‌تواند نقش اصلی را ایفا کند که پیوند دانشجویان با اداره تربیت‌بدنی، بسیاری از گره‌های کور ورزش را بازکرده و به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح شده که تاکنون کمتر به لزوم وجود آن دقت شده بود.

وی افزود: در عرصه سلامت جامعه دانشگاهی، شورای عالی ورزش می‌تواند قسمتی از خواسته‌ها و برنامه‌های خویش را در بعد ورزشی جامعه جست‌و جو کند و اختصاص بخشی از بودجه سلامت و بهداشت جامعه به ورزش همگانی بی‌تردید در این زمینه گره‌گشاست و این کاری است که در کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، با تأکید بر اهمیت توجه به امر ورزش در دانشگاه‌ها، تصریح کرد: این شورا به عنوان مغز متفکر و شورای فرماندهی ورزش در تصویب سند چشم‌انداز ورزش و اصلاح قوانین کلی برای نیل به اهداف این چشم‌انداز، نیز می‌تواند منشأ خدمات گسترده‌ای باشد. بنابراین تشکیل شورای عالی ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را به فال نیک می‌گیریم و انتظار داریم به گونه‌ای در راه‌اندازی این شورا اقدام شود که جلسات با نظم و ترتیب برگزار شده و دستگاه‌های مرتبط، ضمن اجرای دقیق مصوبات آن از هدر رفتن منابع جلوگیری کرده و با عدم موازی‌کاری در ورزش، زمینه استفاده بهینه از امکانات را فراهم سازند.

امیرتیموری، با برشمردن ابعاد مختلف ورزش در جامعه، اذعان داشت: در ابعاد فرهنگی ورزش نیز شاید تأثیرگذار‌ترین تصمیم‌ها را در این شورا می‌توان اتخاذ کرد. فقر شدید فرهنگی ورزش ایران و بیداد ناهنجاری‌ها، با هماهنگ شدن در ارائه یک راهبرد و سیاست واحد در مسائل فرهنگی ورزش، در جهت نیل به یک ورزش فرهنگی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، مهم‌ترین جنبه راه‌اندازی شورای عالی ورزش را هماهنگی و اتخاذ تصمیمات مشترک در حلقه‌های متعدد ورزش کشور دانست و گفت: سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در بعد ورزشی سیاست‌های خودشان را اجرا می‌کنند در صورتی که از یک نظام واحد و براساس یک برنامه مشترک استفاده کنند راه پیشبرد اهداف کلان ورزش کشور را بسیار کوتاه‌تر می‌کنند.

وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح، برنامه‌های ورزشی خود را به گونه‌ای سیاستگذاری می‌کنند که طبق دستورالعمل شورای عالی ورزش از یک سرچشمه واحد نشأت می‌گیرد و همین راهبرد از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه در این مقوله حساس جلوگیری می‌کند.

علیرضا علمیه، مدیر کل ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، در پایان اظهار داشت: هدف از تشکیل شورای عالی ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، بررسی مشکلات، موانع، راه‌های توسعه فعالیت‌های ورزشی و همچنین جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی است و برنامه ریزی در جهت پیشبرد فعالیت‌های ورزشی و راه اندازی باشگاه فرهنگی ورزشی واحد رشت خواهد بود.

شورای عالی ورزش به ریاست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دبیری مدیر کل جدید ورزش این واحد دانشگاهی و حضور اعضاء در دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.