معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با بیان اینکه نباید اجازه دهیم بازار دچار شک گردد بر لزوم نظارت و سرکشی مستمر از بازار با حضور تمامی دستگاهای متولی تاکید کرد .

به گزارش ندای گیلان، سید محمد احمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در کارگروه تنظیم بازار که عصر امروز در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در استان را مطلوب دانست و با اشاره به ذخیره سازی مصرف 4ماهه گندم در استان گفت : حفظ تعادل بازار از جمله اولویت های مهم استان  به شمار می رود .

وی تعزیرات را پشتوانه و بازوان دولت دانست و با بیان اینکه باید به صورت هماهنگ با متخلفین برخورد کنیم افزود : باید دست به دست هم دهیم و با همکاری یکدیگر  از این دوران با کمترین هزینه عبور کنیم .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با بیان اینکه نباید اجازه دهیم بازار دچار شک گردد بر لزوم نظارت و سرکشی مستمر از بازار با حضور تمامی دستگاهای متولی تاکید کرد .

وی با بیان اینکه  نظارت ها نباید موجب التهاب در بازار گردد بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت دیده شود گفت : در بازرسی ها تنها به دنبال تخلف نیستیم بلکه می توانیم با ارشاد و راهنمایی در کنار بازار باشیم .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در ادامه سخنان خود بر ضرورت نظارت دقیق ،شناسایی و برخورد با افراد سودجو در بازار تاکید کرد و گفت :  این دوران اقتصادی دوران گذر است و باید با تدبیر در جهت حفظ تعادل بازار تلاش کنیم .