در دیدار دکتر روزبهان با دکتر سالاری مسائل مرتبط با تامین اجتماعی در حوزه منطقه آزاد انزلی و نیز استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،دکتر محمد ولی روزبهان مدیرعامل سازمان،با دکتر مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در خصوص استفاده از ظرفیت های متنوع سازمان تامین اجتماعی در راستای توسعه همه جانبه منطقه آزاد انزلی گفتگو شد.

در این دیدار دو طرف بر لزوم بهره گیری بیشتر از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در توسعه مناسبات بین المللی کشورمان با کشورهای حوزه دریای خزر و نیز اوراسیا با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها و نهادهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های سرمایه‌گذاری،تولیدی،صنعتی،گردشگری و خدماتی تاکید کردند.