مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان با کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان در محل این شرکت ، تأمین منابع آب در فصل کشاورزی پیش رو، لایروبی انهار آبیاری و تجهیز ایستگاههای پمپاژ آب را مورد توجه قرار داد.

وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش از وضعیت منابع آب شهرستان رشت درخصوص حل موارد مطروحه افزود : لایروبی انهار نیازمند به لایروبی و  آماده سازی  کانالها و دریچه های آبیاری و تجهیز ایستگاههای پمپاژ آب  در شهرستان رشت طبق برنامه در حال انجام می باشد .