سید امیرحسین علوی در دیدار با وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان، پیرامون مسائل مرتبط با حوزه مدیریت شهری و ارتباط آن با حوزه آب منطقه ای گفتگو کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،در این دیدار شهردار کلانشهر رشت بر افزایش همکاری دو طرف در خصوص مسائل شهری و رفاه شهروندان به‌خصوص در حوزه آب منطقه ای تأکید نمود.
خرّمی نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی شرکت آب منطقه ای در همکاری با شهرداری رشت گفت: این شرکت از اجرای طرح ها و پروژه ها در حاشیه رودخانه های محدوده شهر منطبق بر قوانین و مقررات که منجر به توسعه شهری شود، استقبال می‌کند.