نشست یکصد و دهم کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت به بحث و تبادل نظر در زمینه نصب دکلهای تلفن همراه اوپراتورهای مختلف اختصاص داشت.

به گزارش ندای گیلان،حجت جذب در نشست یکصد و دهم کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه موضوع نصب و تجمع دکلهای اوپراتورهای مختلف تلفن همراه هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی شورا اعم از کمیسیون “توسعه و عمران”، “بهداشت و محیط زیست”، “فرهنگی و اجتماعی” و “برنامه و بودجه” در دست بررسی است، خاطر نشان کرد: امیدوارم با بررسی همه جانبه این موضوع به جمعبندی نهایی و نتیجه قابل قبول دست یابیم.
    در ادامه هانی عسکری رئیس سازمان فاوای شهرداری رشت از ارائه ماده واحده این سازمان و ارسال آن به شورای اسلامی شهر رشت به منظور تفویض اختیار به سازمان فاوا برای بررسی و اظهارنظر در باره نصب این دکلها با نظر کارشناسی یک کمیته فنی متشکل از سازمان فاوا، سازمان سیما، منظر، معاونت معماری و شهرسازی و اداره کل ارتباطات استان خبر داد.
هانی عسکری سپس وضعیت دکلهای اوپراتورهای مختلف تلفن همراه در رشت را تشریح کرد و گفت: دکلهای متعدد در شهر سیما، منظر و چهره ای نامناسب به فضای شهری داده اند که این وضعیت قطعاً باید اصلاح شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد موضوع نصب و تجمیع دکلهای مخابراتی با دو مدل با دست اندرکاران اوپراتورهای تلفن همراه مورد بحث قرار گیرد یک مدل سرمایه گذاری اوپراتورها و مدل دیگر زمین از شهرداری و دکل از اوپراتورها با در نظر گرفتن ضریبی برای تقسیم سود حاصله.
در پایان یکصد و دهمین نشست کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی سهر رشت نیز حجت جذب تاکید کرد: با نظر اعضای کمیسیون مقرر می شود که از این پس درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای نصب دکلهای مخابراتی به سازمان فاوای شهرداری رشت ارسال شود و سازمان فاوا موضوع را در کمیته فنی که مشخص شده، بررسی کند و پس از جمعبندی نظرات کارشناسی موضوع برای کسب تکلیف و تصویب نهایی به شورای شهر ارجاع شود و در نهایت با تصویب شورا به شهرداری برای اجرا ابلاغ گردد.