طی حکمی از سوی ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیلان دو تن از مدیران این اداره کل منصوب شدند.

به گزارش ندای گیلان،طی حکمی از سوی ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیلان، آقایان حسین کشاورز به عنوان سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری و رضا پورقاسم به عنوان سرپرست اداره حراست منصوب شدند.
دراین جلسه که باحضور مدیرکل ومعاونین برگزار شد از زحمات آقای رضا علی نیا مدیریت پیشین معاونت مسکن و بازآفرینی شهری تقدیر وآقای حسین کشاورز به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب شد.
همچنین از زحمات حسین کشاورز که پیش از این ریاست اداره حراست این اداره کل را عهده دار بود با اهدای لوح سپاس تقدیر شد و آقای رضا پور قاسم به عنوان سرپرست جدید این مجموعه معرفی گردید.