رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه هفته‌های اخیر با یک خیز جدید از کرونا روبرو شدیم که خیز بسیار بلندتری از خیزهای قبلی بود، گفت: گرچه در برخی استان‌ها افت و خیزهایی را مشاهده می‌کنیم اما در همه استان‌های به روند عبور پیک رسیده‌ایم. در این دوره مبتلایان بیشتر بوده اما فوتی‌ها مساوی فوتی‌های دور سوم بوده است.

به گزارش ندای گیلان،رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه هفته‌های اخیر با یک خیز جدید از کرونا روبرو شدیم که خیز بسیار بلندتری از خیزهای قبلی بود، گفت: گرچه در برخی استان‌ها افت و خیزهایی را مشاهده می‌کنیم اما در همه استان‌های به روند عبور پیک رسیده‌ایم. در این دوره مبتلایان بیشتر بوده اما فوتی‌ها مساوی فوتی‌های دور سوم بوده است.

مهمترین بخش اظهارات حسن روحانی به شرح زیر است:
*  هفته های گذشته  با موج چهارم مواجه شدیم.
* این خیز در گراف ها به خوبی مشخص است که یک خیز بلندی بود و بیش ازموج های دیگر بود، نوع ویروس هم موتاسیون یافته و خطرناک و از نوع انگلیسی بود.
* گرچه در استان ها افت وخیز هایی مشاهده می شود اما عمدتا در همه استان ها به پیک نهایی رسیدیم و این پیک در مسیر نزولی خود است.

* علی رغم اینکه مبتلایان زیاد بود اما آمار فوتی ها مساوی فوتی های دوره سوم بود که این نشان از مهارت مدافعین سلامت و مراعات مردم دارد.
* در این مقطع نیاز داریم که واکسن خارجی را وارد کنیم.
* برخی دوستان در نوشته و گفته  ها می گویند صبر کنید واکسن های داخلی می رسد و عجله نکنیم این حرف دقیقی نیست.
* واقعا حرف معروفی که بهترین واکسن اولین واکسن است درست است.

* گروه اول که  مدافعان سلامت بودند از این واکسن استفاده کردند و برای گروه دوم هم در حال انجام است.
* گروه بعدی را در روز های آینده شروع میکنیم.
* در روز های آینده یک میلیون دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار می گیرد.
* در اوایل خرداد ۸ میلیون واکسن در  اختیار قرار می گیرد و امیدوارم کو واکس هم چند میلیون واکسن در اختیار ما قرار دهد.
* واکسن کو پاستور انشالله زودتر به دست مردم  می رسد و مردم  می توانند استفاده کنند و بقیه هم به تدریج در اختیار مردم  قرار می گیرد.
* انواع ویروس ها ذهن ما را مغشوش نکند.
* یک ویروس است درمان و پیشگیری از آن هم به یک صورت است؛ نگران نباشیم.
* همه دستور العمل ها، فاصله اجتماعی و از ماسک استفاده کردن  و شست و شو دست و تجمع را کنار گذاشتن باید دقیق تر و حساب شده تر اجرا شود؛ راه حل و مسیر همان است.
آ نچه دولت باید انجام دهد تجهیز بیمارستان ها و امکانات در اختیار بیمارستان ها قرار دادن و درمان است.
* دولت موظف است این واکسن را با هر سختی که دارد بخرد.

* همین الان سی میلیون واکسن خارجی ما آماده است و واکسن داخلی ها هم تا این سی میلیون تزریق شود آماده می شود و وارد میدان میشود.
* کشور نیازمند واکسن داخلی است.
* این ویروس نشان داد که اپیدمی خطر ناک می تواند به صورت پاندمی درآید .
* در این ۱۶ ماه که جهان درگیر است ابتدا فکر نمی شد بعد حدود ۸ ماه  بشر به واکسن برسد؛ البته ممکن است این واکسن کامل نباشد.
* اصل واکسن یک ضرورت است ولو اینکه  همه مراحل را طی نکرده باشد و در همین حد مورد قبول بهداشت جهانی باشد.
* ما از این ها استفاده می کنیم و این می تواند جامعه را در یک مسیر درست قرار دهد.
* کسی که  واکسن می زند خود یک مصونیت پیدا می کند اما ناقل است.
* در ایران و کشور های دیگر مرگ و میر عمدتا برای سن ۶۰ سال به بالا است یا افرادی  که بیماری زمینه ای دارند بر این مبنا است که اینها در اولویت هستند اولویت ما کاستن مرگ و میر است اما در روند انتقال باید کار بیشتری انجام شود .
* باید واکسیناسیون توسعه یابد و حدود ۷۰ درصد مردم  واکسینه شوند.
* انشاالله هم این مراحل تا پایان  سال انجام می شود.
* بخشی در این دولت و بخشی در دولت دیگر و به نقطه مورد نظر همگان می رسیم.
* مسئله کرونا یک مسئله ملی و انسانی و اخلاقی است هیچ کس این داستان  را دست مایه سیاسی  برای مسایل حزبی و انتخاباتی خود قرار ندهد؛ شب قدر گذشته و همه توبه کردند.

* انشاالله انتخابات  خوب و باشکوه و با اخلاق داشته باشیم.