نحوه شیوع و گسترش ویروس کرونا در گیلان و سایر استان های کشور مشخص شد.
سخنگوی وزارت بهداشت تصویری از اتود اولیه نقشه انتشار کرونا از مبدا قم بر پایه اطلاعات تردد مبتلایان را منتشر کرد.