شلوغی همیشگی جایگاه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا را که طبع شاعری دارد، واداشت که این شعر را برای مسعود پزشکیان بسراید

به گزارش ندای گیلان،دلخوش در هنگام بررسی لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر، در حال بیان اخطاری در مورد این لایحه بود ولی اطراف پزشکیان نایب رییس اول مجلس و رییس ساعاتی از جلسه علنی امروز – چهارشنبه – در جایگاه هیات رییسه بسیار شلوغ بود و شماری از نمایندگان مشغول صحبت با وی بودند. بنابراین ،نماینده صومعه سرا نتوانست اخطار خود را بیان کند.
دلخوش چندین بار از پزشکیان خواست اخطار وی را استماع کند اما اطراف پزشکیان بیش از حد شلوغ بود، پس از چند لحظه نماینده صومعه سرا خطاب به مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس با لبخند گفت: شما مرا مجبور می کنید که این اشعار را بخوانم.
وی فی البداهه این شعر را برای پزشکیان خواند: «با عرض ادب پزشک خوش نام، ای مرهم زخم و دیده جان، دور و بر تو چنان شلوغ است، انگار صف پنیر و دوغ است».
پس از خواندن این شعر، نایب رییس اول مجلس با لبخندی از کاظم دلخوش خواست که اخطار خود را بیان کند و از نمایندگانی که اطراف وی در جایگاه هیات رییسه مجلس حضور داشتند درخواست کرد که به صندلی های خود مراجعه کنند.