فرماندار ماسال با تاکید بر الگوسازی شهداء برای جوانان، تصریح کرد: دست نایافتنی جلوه دادن شهداء، جفا در حق شهداء است.

به گزارش ندای گیلان، محمد جواد عامر با بیان اینکه گاهی جفای بزرگی به شهدا می شود، گفت: چه ما بگوییم و چه نگوییم شهدای ما بزرگ هستند، اما بعضاً ما آن قدر شهدا را بزرگ می کنیم که جوانان فکر می کنند شهداء یک موجود ماوراء الطبیعه و دست نایافتنی هستند.

وی با اشاره به لزوم الگوسازی شهداء برای جوانان، افزود: دست نایافتنی معرفی کردن شهداء مانع الگوسازی آنان برای جوانان می شود، در حالی که جوانان باید بدانند که این شهداء نیز مانند خودشان بودند و از همین جامعه توانستند به مقام رفیع شهادت دست یابند.

فرماندار ماسال با تاکید بر لزوم معرفی صحیح شهداء به ویژه به نسل جوان، اظهار داشت: برای جذب جوانان به فرهنگ شهادت باید از ایده های جذاب و پرمعنا استفاده کرد.

عامر احداث یادمان گلزار شهدای گمنام ماسال را یکی از طرح هایی دانست که می تواند توسعه این فرهنگ کمک نماید و افزود: با توجه به معرفی طرح برگزیده به بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس گیلان، برخی ایراد های فنی به این طرح وارد شده است که امیدواریم این ایرادها با هم اندیشی رفع و این طرح آماده اجرا شود.