تامر عبدالشافی رئیس دایره تحقیقات اداره پلیس قاهره با اعلام این خبر گفت: یک واحد آپارتمان شناسایی شد که مدیریت آن با فردی به نام احمد بود.

به گزارش ندای گیلان، تامر عبدالشافی رئیس دایره تحقیقات اداره پلیس  قاهره با اعلام این خبر گفت: یک واحد آپارتمان شناسایی شد که مدیریت آن با فردی به نام احمد بود.
وی افزود: در این آپارتمان افرادی اقدام به قاچاق  مواد مخدر  و اقدام به برقراری رابطه های شوم می کردند.
رئیس اداره تحقیقات پلیس خاطرنشان کرد: در جست وجو از این آپارتمان علاوه بر مواد مخدر و داروهای غیر مجاز جنسی یک اسلحه غیر مجاز نیز کشف شد.

3201723121821
عبدالشافی افزود: در این خانه تیمی چهار زن به نام های یاسمین، امنیه، هدیر و ایناس حضور داشتند که در کارهای شیطانی احمد شرکت داشتند.
وی بیان کرد: احمد به هر کدام از کارکنان خود یک دوم از سود کارهای کثیف خود سهم می داد تا دست او را رو نکنند.
احمد و کارکنان شیطان صفتش دستگیر شدند و پرونده برای رسیدگی به دادستانی فرستاده شد.