عضو شورای اسلامی رشت با بیان اینکه از دستگاه‌های نظارتی تقاضای ورود به موضوع تصفیه خانه شیرابه را داریم، گفت: شورای گذشته باید در این خصوص پاسخگو باشند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مسعود عباس نژاد در نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه پذیرفتن مسئولیت در سازمان پسماند جگر شیر می‌خواست، اظهار کرد: مقصودی در شرایطی مدیریت این سازمان را پذیرفت که پسماند شهرداری رشت در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشت.

وی با بیان اینکه از دستگاه‌های نظارتی تقاضای ورود به موضوع تصفیه خانه شیرابه را داریم، افزود: شورای ششم در موضوع تصفیه خانه شیرابه نقشی نداشت و این قرارداد در گذشته منعقد شده بود و حتی به صورت نمایشی نیز نسبت به افتتاح آن اقدام کرده بودند و حالا نیز باید پاسخگوی این وضعیت باشند.

این عضو شورای ششم رشت با بیان اینکه باید تعداد پاکبانان افزایش پیدا کند، گفت: حوزه روفت و روب نیازمند نیروی جدید است.