رییس سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارات ناشی از سیل در غرب گیلان 50 میلیارد ریال اختصاص داد.

به گزارش صداوسیمای مرکز گیلان، دکتر محمدباقر نوبخت در پی وقوع سیل در شهرستان تالش در نامه ای برای تامین هزینه های ضروری اولیه و بازسازی تاسیسات آسیب دیده از سیل شهرستان های غرب گیلان ۵۰ میلیارد ریال اختصاص داد.