در بازدید مشترک معاون عمرانی استاندار و فرماندار ماسال از رودخانه خالکایی دستور ساماندهی و تثبیت دیواره های پائین دست این رودخانه نیز صادر شد.

به گزارش ندای گیلان، علی اوسط اکبری مقدم در بازدیدی که به همراه محمد جواد عامر از روند تثبیت بستر رودخانه خالکایی ماسال و جلوگیری از رانش خالکایی داشتند، پس از بازدید از عملیات تثبیت بستر در زیر پل ماسال و محل بند انحرافی رودخانه خالکایی، دستور داد: عملیات ساماندهی رودخانه در محل بند انحرافی شکسته شده جهت کاهش صدمات ناشی از سیلاب های احتمالی، همزمان با عملیات تثبیت بستر رودخانه، اجرایی شود.
این سومین بازدید معاون عمرانی استاندار در هفته های اخیر از بحران رودخانه خالکایی است که در پی شکسته شدن بند انحرافی رودخانه خالکایی انجام شده است.