دادستان صومعه سرا از دستور توقف بازنگری طرح هادی روستای دلیوندان بخش تولمات خبر داد .

به گزارش ندای گیلان از صومعه سرا، هادی بشری با اشاره به اینکه در بازنگری طرح هادی روستای دلیوندان، بی‌عدالتی، نابرابری و ظلم بزرگی صورت گرفته ، اظهار کرد: در بازدید به عمل آمده مشاهده شد که مسئولان محلی، زمین‌های کشاورزی خود و بستگان خود را به کاربری مسکونی  تبدیل کرده و زمین‌هایی که کاربری آن مسکونی و برای افراد محروم و بی‌بضاعت روستا است و چند متر بیشتر نیز با زمین‌های مسئولان محلی فاصله ندارد، خارج از طرح هادی قرار  داده اند.

وی با بیان اینکه این بی‌عدالتی، نابرابری و ظلم، مصداق بارز فساد و رانت اطلاعاتی است، گفت: مردم روستا به طرح هادی روستایی که در اسفند ماه سال گذشته بازنگری شد گله‌مندند.

بشری با بیان اینکه دادستانی به لایه‌های این فساد در هر مرحله و هر منصب ورود و با مسببان  به شدت برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: در راستای ماده ۱۳.۱۴ و ۱۵ از قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی، دستورالعمل نحوه مقابل با ترک فعل وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، ضمن متوقف کردن طرح مذکور، در مدت سه ماه نسبت به اصلاح و بازنگری و بررسی طرح روستای دلیوندان اقدام و نتیجه باید به دادستانی اعلام شود.