معاون خدمات شهری شهرداری رشت به سخنان مدیر روابط عمومی فرودگاه رشت در خصوص مبنی بر دستور آن معاونت برای قطع شبانه پایه های 6متری چراغهای تقرب فرودگاه رشت واکنش نشان داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، معاون خدمات شهری شهرداری رشت در واکنش به پخش خبر مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت مبنی بر دستور آن معاونت برای قطع شبانه پایه های 6متری چراغهای تقرب فرودگاه رشت جهت ایمنی پرواز به خبرنگار ما اظهار داشت:هیچگونه دستوری در این زمینه نداده است و هرگونه خبری مبنی بر این موضوع از سوی خود را تکذیب کرد.
وی با بیان اینکه هرگونه اقدام اینچنینی در محدوده شهر باید با مجوز شهرداری صورت پذیرد، افزود: فرودگاه برای اینکار مجوزی دریافت نکرده است.
مقصودی بیان داشت: اصل موضوع قطع پایه های چراغ صحت دارد اما بدستور بنده نبوده است.
مدیر روابط عمومی فرودگاه رشت در پیامی که در فضای مجازی منتشر شده است، نصب پایه های 6 متری چراغ تقرب در رفوژ میانی بلوار آستاراخان را دارای مجوز از شورای ترافیک استانداری گیلان و شهرداری منطقه یک رشت عنوان کرده است.