رییس بیمارستان نیکوکار املش از دسترسی به داروهای شیمی درمانی با تعرفه دولتی در این بیمارستان خبر داد و افزود: بدین ترتیب بیماران بستری و سرپایی مبتلا به سرطان از مراجعه به مرکز استان بی‌نیاز می‌شوند.

به گزارش ندای گیلان ازاملش،شراره قرباندوست، رییس بیمارستان نیکوکار املش از دسترسی به داروهای شیمی درمانی با تعرفه دولتی در این بیمارستان خبر داد و افزود: بدین ترتیب بیماران بستری و سرپایی مبتلا به سرطان از مراجعه به مرکز استان بی‌نیاز می‌شوند.

گفتنی است؛ بخش آنکولوژی بیمارستان نیکوکار املش با ۱۰ تخت فعال طی هفت ماه در سال جاری به ۷۶۹ بیمار مبتلا به سرطان ارائه خدمت کرده است که از این تعداد ۴۲۲ نفر بستری و ۳۴۷ نفر بصورت سرپایی از خدمات این بخش استفاده نموده‌اند.