در واقع شرط ادامه پایدار تأمین آب برای نسل آینده ، ایجاد سدهای ذخیره و تأسیسات مهارآب و در کنارش مدیریت غیر سازه ای بر منابع آبهای موجود است و افزایش راندمان و ارزش افزوده بیشتر ، اینها باید کنار هم باشند تا بتوانیم برای آینده با مشکلات کمتری مواجه شویم

مباحث مربوط به آب ، یکی از مهمترین شاخص های توسعه پایداردر استان گیلان است و کشاورزی یکی از مهمترین عوامل این توسعه  و آب از مهمترین مولفه های موثر در کشاورزی و با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیشترین سهم استفاده از منابع آب را به خود اختصاص می دهد ، اهمیت این مساله به خودی خود روشن می شود.

شرکت آب منطقه ای گیلان ، مهمترین متولی طرح های بزرگ آبرسانی است ، آن هم در استانی که بارندگی در ماههایی بیشتر است که نیاز کشاورزی به آب کمتر میباشد و بیشتر از 90 در صد منابع آب آن سطحی بوده و باید با ایجاد سازه های مناسب ، ذخیره سازی ومهار شود. آب مولفه تأثیر گذاری درکشاورزی ، صنعت ، خدمات بخش تجارت ،مسائل مربوط به آب زی پروری و…. است ، با توجه به همه این موارد  ، و همچنین بحران آب که بحرانی کشوری ست 

سازمان آب منطقه ای به طور کلی و به اختصار چه رسالتی را بر عهده دارد ؟

در ابتدا باید عرض کنم که ، شرکت آب منطقه ای مانند 30 شرکت دیگر در سراسر کشور، یک شرکت صد در صد دولتی ست .سیاست گذاری حاکمیتی همه مباحث مربوط به بخش آب را انجام می دهد ، هم بخش آبهای سطحی که در گیلان بیشتر از 88 تا 90 در صد منابع آب از این نوع است وهم بخش آبهای زیر زمینی که حدود 10 تا12در صد از منابع را تشکیل می دهد ، البته این یک نسبت خوبی ست ، یعنی استانهایی که میزان بهره مندی شان از منابع آبهای سطحی بیشتر است ، فشار بر منابع آب زیر زمینی کمتر می شود و این حسن کار است.

البته حساسیتهای دیگری هم هست که مسوولیت حفظ  منابع آبهای سطحی از آبهای زیر زمینی مشکل تر است و همچنین در ارتباط با بخش کشاورزی که بیشترین سهم استفاده از منابع آب را به خود اختصاص می دهد.

مباحث مربوط به تأمین آب شرب هم در حیطه وظایف ماست ، نکته اینکه ؛ طرح های بزرگ آبرسانی توسط ،آب منطقه ای انجام می شود و برای استفاده و بهره برداری در اختیار همکاران آب و فاضلاب شهری قرار می گیرد ، در واقع اجرای طرح های بزرگ بر عهده ما و اجرای طرح های کوچک در قالب آبرسانی بر عهده همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب شهری ست و همینطور تأمین آب صنایع ، خدمات بخش تجارت ،مسائل مربوط به آبزی پروری در همه بخش ها و بطور خلاصه تولیت همه مباحث مربوط به آب با شرکت آب منطقه ایست و در کنار همه اینها ، اجرای طرح های مربوط به مهار آب ، مثل سدها چه سدهای مخزنی و چه انحرافی و چه لاستیکی ، اجرای طرح های آبیاری و زه کشی، لاینینگ کانالها، تأسیسات و ابنیه ، دریچه ها و بسیاری دیگر از موارد مربوط به آب جزو تکالیف و وظایف آب منطقه ایست به اضافه بهره برداری از سدها ، شبکه های آبیاری و چاه ها که حدود 258 حلقه هستند و حدود 500 تا 550 ایستگاه بزرگ پمپاژ برای تأمین آب کشاورزی ست و در کنار همه اینها صنایع وابسته به رودخانه هم هستند مثل کارگاههای دانه بندی، همچنین مهندسی رودخانه ، اعلام حریم و بستر سواحل ، آب بندان ها به عنوان یکی از منابع آبی.

شرکت آب منطقه ای چقدر می تواند در توسعه پایدار استان نقش داشته باشد؟

ما باید بر اساس برنامه جامع آمایش سرزمین کار کنیم ، در همه کشورهای مترقی برای اداره کشور ، برنامه جامع تنظیم می شود، برنامه های 5 ساله ،10 ساله ،حتی 50 ساله و 100ساله ، در واقع آمایش سرزمین یعنی اینکه استفاده از پتانسیل های هر نقطه از کشور متناسب با مقتضیات آن خاک و اقلیم و قرار دادن هر امتیاز در جایگاه شایسته خودش ، در آمایش سرزمین ،رکن اصلی آب است ، یعنی توسعه همه بخش ها وابسته به آب است و لحاظ هر طرحی قبل از شکل گیری منوط به این است که در مورد تأمین آب کار کارشناسی و اولیه انجام شده باشد و در واقع پایداری  هر طرحی چه صنعتی ، عام المنفعه و چه کشاورزی وجودش منوط به آب خواهد بود.بنابراین شرط تام همه تصمیمات و برنامه ها و شرط لازم و کافی همه برنامه ها و همه تصمیمات  در همه زمینه ها منوط به پایداری در تأمین آب است.

در کشاورزی ، صنعت و حتی استقرار جمعیت شهری در منطقه ای ، امکان تأمین خدمات بدون لحاظ آب مقدور نخواهد بود.کما اینکه نیاکان ما نیز از گذشته مکان استقرارشان ،در کنار منابع آبی بوده است.

با توجه به شرایط خشکسالی موجود  بحران آب در حال حاضر چقدر گیلان را تهدید میکند ؟وضعیت منابع آبی استان چگونه است ؟

بر اساس یافته های علمی که وجود دارد، کشور ما یک دوره 30 ساله خشکسالی را طی می کند که البته حدود 14 سال آن طی شده است ، بر اساس آمارهای ارائه شده میزان بارندگی در کشور و همچنین روان آبها و آبهای جاری در حال کاهش است و این نشان دهنده این است که کشور در شرایط خاصی به لحاظ منابع آبی ست، بنابراین برای سالهای باقیمانده خشکسالی باید فکر و برنامه ای داشته باشیم.

البته استان گیلان از نعمت خدادادی سرانه بالایی ازمنابع آبی  تجدید پذیر به لحاظ جمعیت و مساحت برخوردار است ، به طوری که سرانه متوسط آب در کشور1500تا1700متر مکعب ودر گیلان3500 متر مکعب است ، ولی نکته قابل توجه این است که حدود 750تا 80 در صد بارندگی های گیلان در زمانی ست که به آن نیاز چندانی نداریم ، این شرایط مخصوص استان گیلان است ، در واقع باید زیر ساختها به گونه ای فراهم شود که نیازمندی ما به آب در فصل های دیگر تأمین شود.

استان گیلان حدود 238 هزار هکتار شالیزار زیر کشت برنج دارد که آب زیادی را در فاصله زمانی کم استفاده می کند و این در فاصله ایست که بارش حداقلی داریم ، بنابراین منطق حکم می کند که آب کافی در زمان غیرنیاز با ایجاد تأسیسات سازه ای مثل سدها ذخیره سازی و مهار شود و در فصلی که نیاز به آب فراوان داریم از این ذخایر استفاده کنیم.

این یک اقدام سازه ایست که در کنارش مسائل مربوط به مدیریت غیرسازه ای هم باید داشته باشیم ، بنابراین با توجه به شرایط بحران آب در کشور و شرایط ویژه گیلان و بارندگی ها در فصول خاص ،اگر زیر ساخت فراهم باشد ؛یک مزیت است ، در غیر اینصورت تهدید است و آسیب ایجاد می کند و باعث تخریب بسیاری ازمزارع و اماکن مسکونی  می شود ، بنابر این در زمینه ایجاد تأسیسات ذخیره آبی باید نگاه ما تغییر کند ودر کنار توجیه پذیر بودن طرح ها ،مباحث زیست محیطی هم باید مورد توجه قرار گیرد و در واقع شرط ادامه پایدار تأمین آب برای نسل آینده ، ایجاد سدهای ذخیره و تأسیسات مهارآب و در کنارش مدیریت غیر سازه ای بر منابع آبهای موجود است و افزایش راندمان و ارزش افزوده بیشتر ، اینها باید کنار هم باشند تا بتوانیم برای آینده با مشکلات کمتری مواجه شویم.

آب منطقه ای گیلان چقدر توانسته در این امور موفق شود ؟

وظیفه ما در ابتدای امر شناسایی طرح هاست و شناسایی مکانها و بعد برنامه ریزی برای به فعلیت رساندن از جهت تکمیل اطلاعات ، به هر حال فر آیند پیچیده ای دارد ، باید تلاش شود از لایه های مختلف داخل وزارت خانه ، کسب مجوز صورت بگیرد و در ادامه هم با توجه به عظمت و گستردگی طرح ، نیاز هست که دستگاههای دیگر هم در کنارش قرار گیرند ، مثلا ” در کنار مسائل مربوط به ابنیه تاریخی ، میراث فرهنگی ، یا برای جابجائی خطوط برق ، اداره برق و در مورد مسائل زیست محیطی ، الزاما” باید محیط زیست در کنار مان باشد.

ما در گیلان نقطه ای نداریم که اگر بخواهیم سد ایجاد کنیم ، عرصه یا مرتعی زیر آب نرود ، طبیعی ست که هر سدی باخود دریاچه ای ایجاد می کند ، ولی باید ببینیم طرح چقدر فایده دارد و چقدر هزینه روی دست ما میگذارد ؟! و همین مفهوم توسعه پذیری طرح هاست که عنوان فایده بر هزینه در طرح ها محاسبه می کنیم.

این عدد باید از یک بیشتر باشد ، حتی ممکن است برای برخی طرح ها  ، بخواهیم جمعیتی را از خانه هایشان جابجا کنیم ،البته با تأمین منافعشان، با ایجاد سر پناه و پرداخت غرامت ها و خسارتها، ولی در عوض عایدات بیشتری برای مجموعه استان خواهد داشت یا راجع به مباحث مربوط به عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی هم همینطورست.

به این شکل است که همه جانبه نگری طرح ها باید انجام شود ، ودر ادامه تلاش خود تشکیلات که تلاش می کند با تامین منابع مالی دوره طرح ها را کوتاه کند . آب منطقه ای گیلان در خلال سالهای اخیر ، به گواهی آمار و ارقام تلاش کرده در کنار اعتبارات عمومی از اعتبارات بخش خصوصی هم استفاده کند ، البته تو ضیح اینکه ،اعتبارات عمومی بر 3 بخش است :1- اعتبارات ملی  2- اعتبارات استانی ویژه طرح های ملی استانی شده  3- اعتبارات استانی ، که غالبا ” اعتبار طرح های ملی  ماست وکمتر از 10 در صد از اعتبارات استانی ست ،ظرفیت خوبی در اختیار استان قرار می گیرد و تلاش مجموعه مدیران باید این باشد که از این ظرفیتها به نفع استان استفاده شود.

بنابراین تلاش ما این است که در کناراعتبارات ملی در سه بخش ،از اعتبار بخش خصوصی استفاده شود که در اصطلاح فاینانس ها هستند ؛ هم از نوع خارجی و هم از نوع داخلی ،و میزان اعتبارات و تسهیلات فاینانس های خارجی از میزان اعتبارات ریالی ما به مراتب بیشتر است.

این یک مزیت است و باعث تسریع در اجرای طرح ها و کاهش شدید دوره های اجرایی طرح خواهد شد ودر کنارش اعتبارات صندوق توسعه که در سالهای پیش 50 میلیارد تومان دریافت کردیم وهمچنین مشارکت بخش خصوصی ،همچنین استفاده از عایدات طرح هم هست و مفهومش این است که ، سرمایه گذار بعد از استهلاک ، سرمایه خودش را به طور کامل در اختیار بخش دولتی قرار می دهد ، در قالب B.O.T و در جایی که سرمایه گذاری و بهره برداری می کند ودر منافعش با ما شریک می شود B.O.O  اطلاق می شود.

بنابراین ما بدون اینکه به دولت فشار بیاوریم از سرمایه بخش خصوصی که جذابیت دارد در طرح های آبی و نیرو گاهی استفاده کردیم و می کنیم و باید این شیوه تداوم داشته باشد ولی شرطش این است که لایه های مختلف تصمیم گیری و همکاری مثل بانکها و جاهای دیگر هم کمک کنند ، خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در آب منطقه ای گیلان انجام شده است.

کامل ترین شکل  B.O.Tایجاد نیرو گاه برق آبی کوچک در سطح کشور ما در گیلان است که قرار دادش مبادله شده است ، سرمایه گذار در حال اجرای پروژه ست، سفارش تجهیزات نیرو گاه داده شده و فرایندش در حال انجام است،این را توسعه دادیم به نیرو گاههای میکروی سد سفید رود ، چون نیرو گاههای اصلی87 مگاوات ، هر سال کار می کند ولی برای اینکه از آن حداقل جریان هم استفاده کنیم 5 واحد نیرو گاه میکرو را در برنامه از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی داریم در ارتباط با خط انتقال سد شهر بیجار برای سامانه آبرسانی ، که فکر می کنم ان شا الله در هفته دولت ؛ تعیین تکلیف خواهد شد.

به نظر می رسد که مجموعه آب منطقه ای گیلان بین همه دستگاهای استان ،بالاترین میزان اعتبار و بیشترین تنوع مالی را در اجرای طرح ها داشته ، ضمن اینکه ما برای اولین بار در سال 91 بیش از 100میلیارد تومان اعتبار اوراق مشارکت برای برخی از طرح ها داشتیم که محصولش اتمام سد شهر بیجار بود و تا به امروزبه عنوان برگ زرینی از افتخارات دولت در اختیار مردم عزیز گیلان قرارگرفته است .

 

اقدامات انجام شده یا در دست اقدام ، جهت ارتقاء راندمان آبیاری برای زمین های کشاورزی را توضیح دهید .

غالب اراضی کشاورزی گیلان  در مناطق ساحلی ست ،مناطق ساحلی هم به خاطر بافت ماسه ای ، اتلاف آب بیشتری دارند ، چند اقدام هست که البته باید در تعامل با عزیزان جهاد کشاورزی انجام بدهیم ،یکی اجرای شبکه های اصلی یک و دو هست ،و همینطور کانال خمام که قبلا” یک بستر بسیار نفوذ پذیر بود که با گونی و چوب سر دهنه آن تنظیم می شد ،اما امروز یک کانال شیک با حداقل تلفات و با تنظیم آب کافی ، متناسب با میزان اراضی زیر کشت.

این کار جزئی از اوراق مشارکتی ست که برای سرعت بخشی اجرای طرح های لاینیگ شبکه های اصلی یک و دو بوده ، لیکن ما به دنبال این هستیم که بتوانیم از طریق فاینانس خارجی ، اتمام قسمتهای باقی مانده و فرسوده طرح هایی را که بیش از 50 تا 60 سال قدمت دارند ، قطعی کنیم ، تعمیر و بازسازی سازه ای فلزی با توجه به اقلیم مرطوب گیلان ، ضمن اینکه به فراخور اعتبارات هر سال، نگاه ما براین است که شبکه ها را تکمیل نمائیم.

نکته بعدی اینکه ؛در اسفند 93 ودر سال94 ، حدود 2 هزار کیلومتر از انهار و کانال ها لایروبی شدند و این باعث شد آب به میزان کمتر و با سرعت بیشتربه اراضی کشاورزی برسد، البته با تلاشهایی که خود کشاورزان هم انجام دادند ، در سال 93 هم 1936 کیلومتر کار شده بود واین باعث ارزش افزوده بیشتر ، کاهش اتلاف آب در بخش کشاورزی شده ، ضمن اینکه اقداماتی هم در بحث تنظیم آب انجام دادیم.

 

با توجه به نقش موثر سدهای لاستیکی در آبیاری و استفاده بهینه از آبهای سطحی  موجود وجلوگیری از تداخل آب شور دریا به رودخانه های منتهی به آن که از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور نیز بوده است چه اقداماتی تا کنون در این زمینه انجام شده است؟

سدهای لاستیکی در دنیا شناخته شده هستند ، حدود4 هزار سد لاستیکی در دنیا وجود دارد که تعدادش درکشور ما کمتر از انگشتان دو دست می باشد ،ایده سدهای لاستیکی از سال90 شروع شد ،این سدها غالبا ” در نزدیکی سواحل اجرا می شوند ، کارکرد این سدها چند وجهی ست، ازین جهت که اولا “در مناطق ساحلی و جلگه ای می توان از این منابع استفاده کرد و دوم اینکه ,این سازه فو ق العاده انعطاف پذیر است.یک ویژگی این سدها این است که بر خلاف سدهای انحرافی ، تخلیه رسوبات آسانتر انجام می شود و تقریبا ” هیچ نوع رسوبی در این سدها باقی نمی ماند ، ویژگی بارز دیگر این سدهای لاستیکی این است که در اراضی ساحلی ،جلوی آب شور دریا را می گیرد و باعث عدم فشار آب دریا به بالادست می شود علاوه بر آن ، برای ماهیانی که در فصل تخم ریزی هستند ، جایگاهی فراهم می شود.

مزیت دیگر این است که در فرصت خیلی کم احداث می  شوند باهزینه های فوق العاده کمتر نسبت به سدهای بتنی ،مزیت دیگر تقویت سفره های آب زیر زمینی ست ، آن هم در مناطق ساحلی ، توجه داشته باشید که به ازای هر یک متر مربع برداشت غیر اصولی آب شیرین در اراضی ساحلی ،40 متر نفوذ آب شور دریا به سفره های زیر زمینی اتفاق می افتد و سدهای لاستیکی از این خسارت جلو گیری می کنند ضمن اینکه دریاچه ای که پشتش ایجاد می شود می تواند به عنوان مکان تفریحی برای مردم مورد استفاده قرار گیرد و همینطور برای فعالیتهای آبزی پروری ، بدون ایجاد هیچ خسارتی به منابع طبیعی . بنابراین سدهای لاستیکی سازه هایی هستند بی ضرر ، بی خطر با حداقل هزینه  در زمان کوتاه و با کاربردهای متفاوت ،در این مدت کوتاه 11 سد در برنامه آب و فاضلاب منطقه گیلان قرار گرفته که قبل از هفته دولت امسال 4 سد در اختیار پیمانکار قرار گرفته که یکی از آنها ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد فاز بهره برداری خواهد شد ،تعهد ما این است که بتوانیم با تأمین اعتباری که در سفر ریاست جمهور به ما تعلق گرفت ،3 سد باقیمانده را تا پایان سال 94 به اتمام برسانیم.

پنجمین سدلاستیکی هم در منطقه گالش کلام لنگرود است که از مناطق فوق العاده حیاتی ، حساس به لحاظ نیاز کشاورزان منطقه است ،2500 هزار هکتار اراضی منطقه ساحلی با بیشترین ارزش بازده ، اراضی مستعد که هر سال با مشکل سیلاب و سایر مشکلات دیگرمواجه بودند.

در همین هفته دولت این طرح آغاز شد، به عنوان پنجمین طرح ، 6 سد دیگر را هم در سال 94 شروع می کنیم و امیدواریم طبق تعهدی که داریم با تأمین اعتبار تکلیف شده ،باقیمانده تا پایان سال 95 تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

 

راجع به وضعیت سد شفارود و اختلافاتی که با محیط زیست وجود داشت توضیح بفرما ئید.

 سد شفارود اولا ” به 38 سال قبل بر می گردد ، طرح جدیدی نیست و زیر ساختهایش از بیش از بیست و چند سال پیش آغاز شده است و در سال 69 ردیف اجرائی گرفته ، به واسطه ضرورت و سیاست در تأمین اعتبار ، منابع مالی اش باید از فاینانس خارجی استفاده شود ، و تأکید می کنم که از الزامات استفاده و بهره گیری از فاینانس خارجی در ادبیات بین الملل ، داشتن مصوبه زیست محیطی ست  ،اگر امروز بیش از 110 میلیارد تومان از منابع فاینانس این سد در اختیار پروژه قرار گرفته ، این الزام از گذشته بوده است ، در سال85 مطالعاتش توسط مهندس مشاور بر اساس شرح خدمات مورد تأئید محیط زیست ، آغاز شدو مصوبه اش در سال88 و مجوزش از شورای اقتصاد و بانک مرکزی صادر گردید و فاینانسش فعال شد، با نقطه نظرهای مفیدی که دریافت کردیم وتدبیر دولت محترم و جلساتی که در حضور معاون اول رئیس جهمور داشتیم و با همه جانبه نگری و تعدیلاتی که در پیکره سد ایجاد شدو کاهش ارتفاع سد و بال، توجه به این نکته که خسارت به جنگل ها و عرصه های طبیعی به حداقل برسد ،این مورد به تصویب نهایی رسید و در تیر ماه امسال از طریق معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به همه دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شد.

 

ضعیت پروژه لوله گذاری لاهیجان که نیمه تمام مانده بود چه شد ؟و به چه شکلی انجام خواهد شد ؟

در این مورد باید آب را از نقطه تولید که در تصفیه خانه اطراف سنگر است و زیر ساختش باید فراهم گردد ، به لاهیجان می رساندیم ، در لاهیجان تأسیسات ذخیره ایجاد می شد ، مثل مخزن 5 هزار متر مکعبی و برج هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ و تشکیلات دیگر. بخشی از این تأسیسات ذخیره و پمپاژ به طور کامل انجام شد و انتقال به داخل شهر کامل گردید، یازده گره از نقاط انتقال شهر برقرار شد، از جمله یکی از گره هایی که در مخزن کاشف وجود دارد ،قرار شده یک بخش از لوله گذاری کمربندی انجام و باقیمانده اش هم در سال 94 عملیاتی شود،البته نماینده محترم شهرستان تلاش زیادی انجام دادند و انصافا” در لایه های مختلف در سطح وزارتخانه ها و معاونت تخصصی و هم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی رایزنی های زیادی صورت دادند تا این طرح تکمیل شود به اضافه اینکه همه طرح های شرق گیلان ،وابسته به تصفیه خانه و سد شهر بیجار هستند به جز یک طرح و آن هم شهر رودبنه، با توجه به اینکه آقای ندیمی پی گیری خوبی در شهرستان های لاهیجان و سیاهکل داشتندو بررسی های کارشناسی که همکاران ما در مجموعه مهندسین مشاور انجام دادند ،قرار شد عملیاتی شود، طرحش آماده شده و این نوید را به مردم عزیز رودبنه می دهم که این شهر هم به مجموعه شهرهای شرق گیلان ،متصل خواهد شد.

 

ضرورت استفاده از مشاوران و پیمانکاران بومی در اجرای کارها چگونه است ؟ با توجه به اینکه برخی از آنها بسیار توانمند و حائز رتبه های کشوری هستند.

می خواهم گفته شما را تکمیل کنم ،تا زمانی که ظرفیت کاری در استان گیلان داریم ، موظف هستیم از ظرفیت پیمانکاران و مشاورین بومی استفاده نمائیم ،مگر اینکه مقیاس طرح های ما بالا باشد ، مثل سدهای بزرگ که معمولا ” اعتبارش بالای 250 میلیارد تومان است ؛ و آن زمانی است که باید پیمانکاران با رتبه خاص حضور داشته باشند ،مشاوران هم همینطور ، یعنی تا زمانی که سطح کار و تعدادش و بر آورد کارها با رتبه  پیمانکاران و مشاوران بومی انطباق داشته باشد، تکلیف ماست که حتما” از این ظرفیتهای بومی استفاده کنیم.

 

یک سری نا رضایتی در پرداخت مبالغ پیمانکاران و مشاوران هست، به طور کلی می توانم بپرسم که آب منطقه ای چه میزان بدهی به پیمانکاران دارد ؟

البته ممکن است که مبلغش را به شما نگویم ولی این را عنوان می کنم که اصلا “دستگاه بزرگی که بدون بدهی باشد وجود ندارد ، دلیل قانونی اش این است که ما مطابق موافقت نامه قرار دارد می بندیم ، به عنوان مثال در موافقت نامه پیش بینی می شود که برای احداث سد 400 میلیارد تومان در طی چند سال ، دولت پرداخت کند ،ولی در یک سال که دولت چنین اعتباری به ما نمی دهد ،بنابر این در صورت تخصیص صد در صدی بودجه ، باز هم پیمانکار طلبکار خواهد شد  و هر چقدر کار بیشتری انجام داده باشد و تخصیص کمتر باشد  این عدد بزرگتر می شود، با توجه به اینکه در طرح های بزرگ امکان توقف کار وجود ندارد، این است که وقتی مبالغ زیاد می شود و تخصیص کم این شرایط به وجود می آید.

 

شما برای پرداخت این مطالبات زمان بندی دارید ؟

معادل کل طلب پیمانکاران و مشاورین ما در سال 94 ، پیش بینی اعتبار شده ، در صورت تخصیص اعتبارات مطالباتشان پرداخت می شود، به هر میزان که تخصیص کمتر شود این عدد باقی خواهد ماند ، ولی دستگاه تکلیف خودش دانسته که معادل این میزان از طلب برایشان پیش بینی اعتبار در سال 94 داشته باشد

تعاملتان با نمایندگان مجلس در استان ، چگونه است ؟

نماینده های مجلس به عنوان وکلای مردم و پیگیری کننده خواسته های به حق مردم و به عنوان افرادی که بای پاسخگو باشند، رسالتی دارند که باید طبق آن خواستهای مردم را پی  گیری کنند.

دخالت نمی کنند ؟!

بستگی به تنظیم روابط مادارد ،ما  وقتی احساس می کنیم که نماینده شهرستان درخواست حوزه انتخابی خودش را دارد، به عنوان یک دستکاه اجرایی دولتی مکلف  هستیم در تإمین خواسته های مردم با نماینده شهرستان همکاری و همراهی کنیم ، چون معتقدیم تأمین و تحقق در خواست نمایندگان ، مترادف با تحقق در خواست مردم است، اگراینگونه باشد که هست . در آب منطقه ای ، تنظیم روابط ما در همین چارچوب است ، مطمئنا ” حد اکثر تعامل را بر قرار می کنیم، چون اعتقاد داریم فصل کشاورزی 93 و 94 مصداق بارز و عینی دل نگرانی های نمایندگان ما بوده ، در خواستهایی داشتند، سعی کردیم این در خواستها را بگیریم و اجابت کنیم ،الحمدلله هم نمایندگان و هم کشاورزان راضی هستند ، این سیاست کلی ماست.

منبع:تدبیرشرق