اسماعیل حاجی پور گفت: لایحه ای از شهرداری دریافت کرده ایم مبنی بر نصب ۲۱ دکل برای شرکت ایرانسل که قرار شده اجاره محل نصب را هم برای مدت پنج سال نقداً به شهرداری پرداخت کنند.

به گزارش ندای گیلان،احمد رمضانپور عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه حالا درخواستها برای نصب دکل زیاد شده و ما هم قرار نیست اجازه بدهیم در شهر دکلها از تعداد درختان زیادتر شوند، گفت: امروز باید بررسی کنیم که از نظر فنی این دکلها با هم قابل تجمیع هستند یا خیر؟
وی افزود: یک جلسه مشترک بین کمیسیون عمران، بودجه، سازمان فاوا و اوپراتورها باید برگزار شود تا ابعاد مختلف این قضیه چه از نظر سلامت شهروندان، سیما و منظر شهری، خدماتی که ارائه می شود و درآمد شهرداری مورد بحث قرار گیرد.
اسماعیل حاجی پور هم در سخنانی تاکید کرد: لایحه ای از شهرداری دریافت کرده ایم مبنی بر نصب ۲۱ دکل برای شرکت ایرانسل که قرار شده اجاره محل نصب را هم برای مدت پنج سال نقداً به شهرداری پرداخت کنند.
وی گفت: به نظر می رسد تا مشخص شدن راهکار مناسب برای تجمیع دکلها این لایحه که به طور یک فوریتی به شورا رسیده و به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده، بررسی و اجرایی گردد.
حاجی پور عنوان کرد: هنوز در این زمینه قرارداد امضا نشده و منتظر نظر شورا هستیم که امیدوارم دوستان در این زمینه در اسرع وقت نظر خود را اعلام کنند.
حاجی پور گفت: این موضوع جدای از برنامه ریزی برای تجمیع دکلها است و شامل همان بحث نیز می شود.