مدير مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان مدیریت گیلان گفت: از دانشگاه‌هاي استان خواسته شده تا عناوين مهم‌ترين چالش‌ها و مسائل استان را از ديدگاه خود، احصاء و به مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان براي جمع‌بندي نهايي در كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اعلام كنند.

عليرضا محمدي گرفمي مدير مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان در گفتگو با ندای گیلان  با بيان اينكه از چهار سال قبل تصميم‌گيري در خصوص اعتبار يك درصد پژوهشي دستگاه‌ها به شكل متمركز در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها قرار گرفته است، اظهار داشت: طي اين سال‌ها پرداختن به مسائل و چالش‌هاي دستگاه اجرايي در مقابل پرداختن به چالش‌هاي كلان استان، دو رويكرد موردبحث در خصوص جهت‌دهي به اين پژوهش‌ها بوده است.

وي با بيان اينكه هر دو رويكرد با چالش‌هايي نيز همراه است، افزود: به لحاظ قوانين و مقررات موجود، اعتبارات يك درصد پژوهشي فقط مي‌تواند در اختيار ۲۴ دستگاهي كه اعتبارات هزينه‌اي خود را از بودجه استاني دريافت مي‌كنند قرار بگيرد؛ اما بسياري از مسائل اساسي استان مربوط به حوزه دستگاه‌هايي مي‌شود كه بودجه هزينه‌اي خود را از اعتبارات ملي دريافت مي‌كنند و امكان عقد قرارداد پژوهشي با محققين و امكان نظارت بر پژوهش، براي آن دستگاه فراهم نيست.

محمدي گرفمي با تاكيد بر اينكه دستگاه‌هاي اجرايي استان بايد هرچه سريع‌تر مسائل و چالش‌هاي خود را  احصاء و به مركز اعلام كنند، خاطرنشان كرد: همچنين از دانشگاه‌هاي استان نيز خواسته شده تا عناوين مهم‌ترين چالش‌ها و مسائل استان را از ديدگاه خود، احصاء و به مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان براي جمع‌بندي نهايي در كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اعلام كنند.

خبرنگار:الیاس بشری