دکتر چیرانی گفت: دانشگاههای آزاد اسلامی در استان گیلان با تاسیس آزمایشگاهها و کارگاههای پیشرفته و منحصر به فرد در آینده به سوی گسترش رشته های فنی و حرفه ای پیش خواهد رفت

به گزارش ندای گیلان،دکتر ابراهیم چیرانی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تاکید بر گسترش کمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دریک دهه اخیر اذعان کرد: « بعضی از مراکز علمی و دانشگاهی رشد کمی بیش از حدی را داشته که در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با داشتن اعضای هیات علمی تمام وقت مجرب و متخصص در شاخه ها و رشته های مختلف، همگام با دیگر دانشگاههای معتبر درحال پیشرفت بوده و افتخار آن را دارد که نسبت استاد به دانشجو در مقایسه با دانشگاههای استان وضعیت بهتری را دارد.»
وی تصریح کرد: « دانشگاههای آزاد اسلامی در استان گیلان با تاسیس آزمایشگاهها و کارگاههای پیشرفته و منحصر به فرد در آینده به سوی گسترش رشته های فنی و حرفه ای پیش خواهد رفت و خواهد توانست در سالهای آینده نسبت به پرورش نیروهای متخصص جامعه اقدام کند.»
دکتر چیرانی خاطر نشان کرد: « در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان توانسته است موفق به کسب چند مجوز راه اندازی و تاسیس هنرستانهای فنی و حرفه ای در سطح استان شود که خود نشانه ای از پیشرفت و حرکت مدارس سما استان به سمت آموزش نیروهای جوان و متخصص است.»
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان افزود: «وجود مدارس سما یکی از مصادیق ارتباط نزدیک آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی است و امیدواریم این همکاری ها افزایش یابد.»