تازه داماد در ماه عسل خودکشی کرد و افشای دلیل خودکشی او موجب شد تا نوعروس هم دست به خودکشی بزند.

حوادث بین الملل:داماد هندی در ماه عسل اقدام به خودکشی کرد.گزارش رسانه ها حاکی از آن است عروس و داماد جوان برای ماه عسل به یکی از شهر های هند رفته بودند که داماد ۳۲ ساله که مهندس هم بود با خوردن سم و در یک حادثه رانندگی خودکشی کرد و جان باخت و در نامه ای که از خود به جای گداشت مدعی شد که از سوی دو مهندس دیگر مورد آزار قرار گرفته و آن‌ها را در مرگ خود مقصر دانست.

پس از خودکشی تازه داماد و شکایت نوعروس به اداره پلیس ماموران دو مهندس مذکور و یک نفر دیگر را به اتهام ترغیب به خودکشی دستگیر کردند و پلیس در حال بررسی دلیل مرگ داماد هندی است.

گفتنی است که پس از خودکشی تازه داماد نوعروس ۲۰ ساله که دانشجوی پزشکی بود از طبقه سوم یک مرکز خرید خودش را به پایین پرتاب کرد که با توجه به جراحات وارد شده توانست از مرگ فرار کند.

نوعروس نیز در نامه ای که گذاشته بود مدعی شد قصد خودکشی دارد تا به شوهر عزیزش بپیوندد.