مردی 49 ساله در روستای صیقل کومه شفت خود را حلق آویز کرد.

این مرد که صاحب مرغداری بود دیشب خود را در این مکان حلق آویز کرد.

انگیزه خودکشی این مرد ۴۹ ساله در دست بررسی ست.