مدیر کل دامپزشکی گیلان گفت:واکسن هاری و شاربن به صورت رایگان در همه ی مراکز دامپزشکی توزیع می شود و سایر واکسن ها با تشخیص سازمان دامپزشکی در مراکز پرخطر رایگان است.

به گزارش ندای گیلان،مدیر کل دامپزشکی گیلان امروز گفت: با گرم شدن هوا و افزایش خطر شیوع بیماری های دامی، سازمان دامپزشکی گیلان طرح واکسیناسیون دام های سبک و سنگین را علیه بیماری های تب برفکی ، شاربن ، آبله گاوی و هاری اجرا می کند.
عاقبتی با اشاره به اینکه گیلان بیش از هزار و ۲۰۰ دام سبک و سنگین دارد افزود: واکسن هاری و شاربن به صورت رایگان در همه ی مراکز دامپزشکی توزیع می شود و سایر واکسن ها با تشخیص سازمان دامپزشکی در مراکز پرخطر رایگان است.
وی از دامداران خواست برای واکسینه کردن دامهای خود به مراکز دامپزشکی محل سکونت خود مراجعه کنند.