مدیر تعاون روستایی گیلان از آمادگی شبکه تعاونی‌های روستایی استان، برای خرید حمایتی- توافقی برنج محصول ۱۴۰۱خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، کیوان حسن پور لسکوکلایه از آمادگی شبکه تعاونی‌های روستایی و تولید روستایی گیلان برای خرید برنج پرمحصول ۱۴۰۱ کشاورزان گیلانی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ مرکز خرید تعاون روستایی در گیلان فعال است، افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی، اتحادیه تعاونی روستایی گیلان به خرید برنج ارقام پرمحصول سال گذشته که روی دست کشاورزان مانده است، مکلف شد.
مدیر تعاون روستایی گیلان با اشاره به اینکه اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان نیز مکلفند تا آخر مرداد ۱۴۰۲ برای خرید برنج از کشاورزان، تمهیدات ضروری را اتخاذ کنند، تصریح کرد: کشاورزان استان به مراکز خرید تعاونی‌های روستایی مراجعه و برنج خود را تحویل نمایند.
کیوان حسن پور لسکوکلایه گفت: به زودی تکلیف برنج کیفی هم روشن خواهد شد.