مدیر عامل آب منطقه ای گیلان به اشاره به اینکه حق آبه مورد نیاز تالاب انزلی ۳۰۰ میلیون متر مکعب است، گفت: خروج رسوب سبب نفش کشیدن تالاب می شود.

به گزارش  ندای گیلان از رشت، وحید خرمی با اشاره به اینکه نزدیک ۵۰۰ کیلومتر در رودخانه‌های منتهی به تالاب و ۳۶۰۰ کیلومتر مربع در حوزه آبریز رسوب داریم، اظهار کرد: نزدیک دو میلیارد مترمکعب آب وارد تالاب می‌شود در حالی که حق آبه مورد نیاز تالاب ۳۰۰ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه هیچ سازه‌ای که جلوی ورود آب به تالاب انزلی را بگیرد نداریم، گفت: توزیع زمانی آب در استان گیلان ۸۰ درصد در بخش غیر فصل کشاورزی است و کشاورزی آبی از تالاب کم نمی‌کند.

مدیر عامل آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه هیچ استفاده‌ای از حق آبه نمی‌شود، ادامه داد: باید سدی ایجاد شود که آب زمستان را ذخیره و در تابستان به تالاب رها سازی کند که سد لاسک در همین راستا است.

خرمی با بیان اینکه تله رسوبگیر وقتی پر شود یعنی درست طراحی شده و کار خود را انجام داده و باید تخلیه شود، تصریح کرد: رسوب اگر خارج شود تالاب انزلی نفس می‌کشد.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ هزار و ۶۲ هکتار رقمی است که در سال ۹۲ برای تعیین محدوده تالاب مصوب شده است، افزود: این مصوبه با نگرانی‌هایی مواجه شده بود و در سال گذشته ۲۳ هزار و ۴۸۰ هکتار تعیین و حقوق مکتسبه خارج شده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه ۱۹ هزار و ۴۸۸ هکتار آخرین رقمی است که جایکا اعلام کرد، ادامه داد: در حالی که روزی که کنوانسیون مصوب می‌شد ۱۸ هزار هکتار بوده و برای اصلاح بقیه مساحت باید حقوق مکتسبه ایجاد شود تا آتش زدن‌ها به آن تداخل داده نشود.