سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان در سومين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان گيلان با بيان اينكه خروجي طرح‌هاي پژوهشي بايد به‌گونه‌اي باشد كه مردم و دستگاه‌هاي اجرايي كاربرد و آثار آن را لمس كنند، گفت: طرح‌هاي پژوهشي بايد باتوجه‌به چشم‌انداز و برنامه توسعه‌اي استان تعريف شود.

به گزارش ندای گيلان، سومين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان گيلان در سال ۱۴۰۲ به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري گيلان و دبيري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان با موضوع بررسي طرح‌هاي پژوهشي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي استان برگزار شد.

محمدرضا رستمي سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان در اين جلسه  با بيان اينكه بسيار خوشحالم كه افتخار خدمت به مردم خوب و فرهيخته گيلان نصيب من شده و اين افتخار هميشه با من همراه خواهد بود، اظهار داشت: خروجي طرح‌هاي پژوهشي بايد به‌گونه‌اي باشد كه مردم و دستگاه‌هاي اجرايي كاربرد و آثار آن را لمس كنند.

وي با تأكيد بر پايش ميزان عملياتي‌شدن و كاربردي‌بودن طرح‌هاي پژوهشي سنوات گذشته در دستگاه‌هاي اجرايي استان، خاطرنشان كرد: طرح‌هاي پژوهشي بايد بر اساس چشم‌انداز و برنامه توسعه‌اي استان تعريف شود.

رستمي با اشاره به لزوم جهت‌دهي طرح‌هاي پژوهشي براي حل مسائل اساسي گيلان، افزود: شناسايي پيشران‌هاي توسعه استان و هدف‌گذاري براي جذب سرمايه‌گذار و صادرات ارزآور مي‌تواند راه را براي حل بسياري از چالش‌ها باز كند.

گفتني است در ادامه اين جلسه تعدادي از عناوين طرح‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي بررسي و مورد تصويب قرار گرفت.