طی حکمی از سوی مهندس محمد جوانبخت معاون آب و آبفا وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان، به مدت دو سال تمدید شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی مهندس محمد جوانبخت معاون آب و آبفا وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱  و به پیشنهاد مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، مهندس وحید خرّمی برای مدت دو  (۲) سال به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان منصوب شد.