محمدی گفت :در لايحه بودجه 1398 امكان حمايت از صندوق‌های توسعه بخش كشاورزی به عنوان يكی از محورهای اصلی توليد و اشتغال استان فراهم می‌شود.

به گزارش ندای گیلان،محمد‌علی محمدی در گفت وگو با خبرنگاران، از رشد 13 درصدی اعتبارات استان‌ها در لايحه بودجه سال 98 خبر داد و درخصوص ويژگی‌های بودجه استان گیلان، اظهار کرد: با توجه به منابع پيش‌بينی شده در جزء پنج بند الف تبصره 18 لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، امكان اجرایی کردن 522 سند توسعه روستایی تدوين شده برای تقويت اقتصاد روستایی و افزايش اشتغال پايدار در روستاهای اين استان فراهم می‌شود.

وی افزود: همچنين با استفاده از منابع پيش‌بينی شده استانی، در اجرای سياست‌های بازار كار، با توجه به منابع جز يک بند الف تبصره 18 لايحه بودجه 1398 امكان حمايت از صندوق‌های توسعه بخش كشاورزی به عنوان يكی از محورهای اصلی توليد و اشتغال استان فراهم می‌شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان گيلان تصریح کرد: پياده سازی بودجه‌ريزی مبتنی بر عملكرد در راستای بند پ ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه و تبصره 20 قانون بودجه 98 برای دستگاه‌های اجرایی استانی، با هدف اصلاح نظام هزينه ای، استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و افزايش اثربخشی در فعاليت‌های دستگاه‌های اجرایی پیگيری و دنبال خواهد شد.

اين مقام مسئول همچنین به تشريح ديگر برنامه‌های سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان گيلان پرداخت و گفت: امكان بهسازی آب‌بندان‌ها با هدف تامين آب مطمئن بخش كشاورزی، مهار و كنترل سيلاب، تغذيه آب‌های زيرزمينی، افزايش توليد آبزی پروری، توسعه گردشگری و ورزش های آبی در استان های گيلان، مازندران و گلستان در قالب تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تامين 50 درصد از اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سنواتی هم دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امكان توسعه ظرفيت‌های ورزشی استان از طريق حمايت‌های مالی شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور و استانداری گيلان، طی تفاهم‌نامه منعقده مبنی بر تامين 70 درصد از اعتبارات مورد نياز از طريق شركت توسعه با هدف تقويت، بهبود و ارتقای جايگاه ورزش استان نيز پیگيری و اجرا خواهد شد.