پیش از ظهر روز پنجشنبه(11 شهریورماه)،جشنواره شهید رجایی استان گیلان برای معرفی دستگاه های برگزیده استان در ارزیابی عملکرد سال 1399 در استانداری گیلان به صورت حضوری و مجازی، برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،هر ساله جشنواره شهید رجایی با هدف شناسایی و تقدیر از زحمات تلاشگران عرصه دولت و مردم برگزار می شود. افزایش اعتماد عمومی با ارتقای فرهنگ سازمانی، شفافیت و سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک ایران اسلامی و نهادینه کردن فرهنگ و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی و با تشویق دستگاه های اجرایی شعار امسال این جشنواره بوده است.

 

شراره کاوسی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان ضمن تشکر از کلیه کارکنانی که در نظام اداری (دولتی و خصوصی) به مردم خدمات رسانی می کنند، گفت: در ادبیات توسعه، نظام اداری دارای دو مقوله است: اول نظام اداری که به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور است و  دوم نظام اداری که عامل تاثیرگذاری در سطح کارمندی سایر نظام توسعه ای کشور مثل نظام اجتماعی، سیاسی و… کشور شمرده می شود. بنابراین نظام اداری با چنین دامنه ای از تاثیرگذاری در سطوح پایین کارکردی همواره به عنوان یک چالش مطرح می شود.

وی ادامه داد: در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی برنامه هایی برای اصلاح و بهبود نظام اداری انجام شد. اما بدون شک همه ما در این نظر مشترک هستیم که در احصاء و تدوین شاخص ها، کمیت و کیفیت عملکرد به عنوان یک شاخص مهم محسوب می شود. جشنواره شهید رجایی نیز شاید در نگاه اول فقط برگزاری یک جشنواره باشد ولی در نگاهی عمیق تر، حرکت رو به جلویی است که برای ایجاد یک ساختار و حرکت رو به رشد نظام اداری و در یک فضای رقابتی سالم برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه از اسفند ۹۹مراحل اولیه آماده سازی جشنواره در سازمان مدیریت آغاز شد، افزود: تا خرداد ۱۴۰۰ نیز کار دنبال و بعد خروجی آن در شورای راهبردی استان تصویب شد. سپس کلیه ارزیابان براساس مستندات، دستگاه های برتر را انتخاب کردند. اما چند دستگاه که مستندات لازم را در سامانه بارگذاری نکردند به رغم اینکه عملکرد هم داشتند، نتوانستند در این رقابت انتخاب شوند.

کاوسی ادامه داد: در این جشنواره دو سری از دستگاه ها ورود می کنند. نخست دستگاه های اجرایی که الزام دارند شرکت کنند تا عملکرد آن ها ارزیابی شود و دوم دستگاه هایی که اختیار دارند و می توانند شرکت کنند. در نهایت هم ۵۳ دستگاه برای ارزیابی داشتیم، ولی چون سه دستگاه مستندات لازم را ارایه نکردند، امتیاز لازم را نیز کسب نکردند.

وی با تاکید براینکه استفاده از نتایج ارزیابی برای حل مسایل و مشکلات مردم در سال های آتی مهم است، از دستگاه های اجرایی که در برگزاری جشنواره با سازمان مدیریت همکاری کردند قدردانی کرد.