در بازدیدهای سرزده محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان از زندانهای تابعه استان ، رعایت کرامت انسانی ، حفظ و رعایت حریم خصوصی زندانی و خانواده وی را وظیفه قانونی و شرعی دانست .

به گزارش ندای گیلان از رشت، محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان در بازدیدهای سر زده از زندانهای تابعه و دیدارهای چهره به چهره با مددجویان، حقوق شهروندی را یکی ازبنیادی ترین مواردی دانست که ریاست سازمان زندانهای کشور رهنمودهای فراوانی در این زمینه نموده وباابلاغ به استانها خواستار هر چه دقیقتر اجرای آن گردیده .

وی افزود: یکی از وظایف ما رسیدگی و دیدار چهره به چهره با مددجویان در داخل پوسته زندان و محلی که زندانی در آن دوران حبس را سپری می کند می باشد و باید تمام شرایطی که مددجو بتواند زودتر به آغوش جامعه برگردد را با داشتن برنامه های فرهنگی و تربیتی مخصوصا اشتغال مهیا سازیم و همانطور که پیگیر زندانیان هستیم در همان راستا نیز از خانواده وی غافل نبوده و آنها را هم تحت حمایت قرار می دهیم که این خود روشی است برای سپری کردن بدون فشارهای روانی برای زندانی در دوران تحمل حبس .

محمدی اصل با بیان این که با بررسی وضعیت معیشتی خانواده های زندانیان در زندانهای تابعه استان از طریق انجمن حمایت زندانها آنها را تحت پوشش قرار داده ایم گفت : با برگزاری جلسات و نشست ها با دیگر نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی
( ره ) ، بهزیستی و دیگر نهادها توانستیم با پرهیز از نگاه سلیقه ای پوششی مناسب برای آنان باشیم و با هماهنگی های انجمن حمایت زندانهای شهرستانها مخصوصا در روزهای اخیرسال در چندین مرحله از جمله شب یلدا به خانواده های بی بضاعت مددجویان بسته های معیشتی شامل برنج ، روغن ، ماکارونی ، رب ، تخم مرغ ، روغن و … اهداء نماییم و همچنین در داخل زندانها با پخش میوه ، آجیل ، شیرینی ، میوه و با پخت غذاهای مخصوص شب یلدا در کنار زندانیان بودیم و وظیفه خود دانستیم که آنان را نباید فراموش کنیم که این قشر نیز پیوسته با اجتماع بوده و در آینده نزدیک با رویکرد مناسب اصلاحی و تربیتی که در زندانها حاکم است جامعه با آغوش باز مجددا منتظر آنان می باشد

شایان ذکر است در بازدیدهای شبانه سرزده از زندانها استان که اغلب از ۱ تا ۴ بامداد به طول انجامید با بیش از ۲۰۰ زندانی دیدار چهره به چهر انجام ،که بیشتر آنان با استفاده از تاسیسات حقوقی و مساعدت مقامات قضایی زمینه های آزادی ، پایان حبس ، مرخصی و … منجر گردید.